2022-03-09

Elpriset påverkas av stressad marknad

Elmarknaden är just nu mycket stressad av händelserna i Ukraina och sedan förra veckan ser vi en uppgång i prisbilden. Den tyska marknaden och bränslemarknaden har varit väldigt volatila (högrörliga) och kol- och gaspriserna har fortsatt upp denna vecka. Vädret i sin tur visar fortsatt betoning på högtryck som ser ut att ligga kvar längre än prognoserna förutsåg tidigare. Sammantaget ser vi alltså fortsatt höga elpriser i Sverige även om priserna här i Norden är något lägre än i övriga Europa. 

Lerum Energi har deltagit i ett analytiker-seminarie kring rådande osäkerhet på elmarknaden. Här framkom att elpriset inte stigit i riktigt samma omfattning här i Sverige som i till exempel Tyskland. Mildare väder, mycket blåst och nederbörd under februari är olika faktorer som sammantaget har haft en dämpande effekt på elpriset här hemma.

Råd till dig som kund

Vi rekommenderar att man håller koll på sitt elavtal och ställer sig själv frågan vad man är bekväm med. Har du som kund ekonomiskt utrymme för stora svängningar och tror på lägre spotpriser längre fram kan du välja att ligga kvar på ett rörligt avtalspris. Om du istället tror på en stigande prisbild kan ett fast avtal, med samma pris per kWh varje månad, ge ökad trygghet. Tryggheten med fast avtal är att du enklare kan räkna ut vad din faktura kommer att landa på från månad till månad och du behöver inte heller då ta höjd för att marknaden eventuellt kan pressa upp priset ytterligare. 

Till dig som idag har ett fast avtal, som snart behöver förnyas och omförhandlas, se till att vara aktiv för att få ett så fördelaktigt pris som möjligt.

Kontakta oss om du vill ha råd och support.
Vi guidar dig gärna men det är du som kund som gör ditt eget val.

Vi finns här för dig!

Telefon: 0302-558 50
E-post:

 
Läs gärna tidigare artiklar om priser på marknaden: