2022-01-11

Frågor och svar om höga elpriser

Det är just nu historiskt höga elpriser på elmarknaden samtidigt som vi har kalla vintermånader. För kunder med rörligt elprisavtal så är kostnadsskillnaden därför mycket stor jämfört med i fjol. 

Många kunder ringer in för att prata om elkostnaderna; varför det ser ut som det gör, få tips och råd om hur man kan påverka sin elkostnad samt om man kan ändra sitt avtal. För att du som kund enklare och snabbare ska hitta information har vi här sammanställt de vanligaste frågorna och svaren kring elpriser och kostnader. 

Varför är elpriset så högt?

Det är en samling av faktorer. Efterfrågan på el har varit högre under december till följd av kallare väder än normalt, men framförallt är de höga priserna en effekt av skenande gas- och kolpriser i Europa vilket gett en kraftigt stigande produktionskostnad av el. Då en stor del av elen utanför Norden produceras med fossila energikällor och våra elmarknader till viss del sitter ihop så får det en direkt påverkan på de nordiska priserna. En annan faktor som påverkar är att det har även fallit mindre nederbörd i vattenkraftsområdena i år mot normalt vilket medför mindre tillgång på billig vattenkraft. Vissa dagar har vi noterat extrema priser vilket beror på ovan faktorer tillsammans i kombination med låg vind.

Är elpriset lika högt överallt?

Sedan de fyra prisområdena infördes i Sverige år 2011 har skillnaderna i pris, dem emellan, varit relativt låg, endast ett par ören. Då södra Sverige (elområde 3 och 4) är ihopkopplade med övriga Europa har priserna i södra Sverige ökat i mycket högre grad än i norra Sverige (elområde 1 och 2), framförallt under det andra halvåret av 2021. Särskilt under december månad då priserna blev tre gånger så dyra i södra Sverige jämfört mot norra delen av landet.

Hur ser jag vilket avtal jag har och vad jag betalar för elen?

Du kan själv kolla ditt elavtal genom att logga in på Mina Sidor (det gör du enkelt och säkert med BankID). Där kan du också se din elförbrukning. Ett annat sätt att se vilket avtal du har är att titta på din faktura där du finner alla uppgifter.

Jag har rörligt avtal, kan jag binda priset?

Vi startar igång våra fast pris-avtal från den 1:a nästkommande månad.  Så från idag fram till den 31 januari så kan man välja att säkra sitt avtal till fast pris med start från den 1 februari.

Jag har fått en större elräkning än vad jag kan betala – vad kan jag göra?

Kontakta oss så får vi tillsammans komma fram till en lösning. 

Hur kan jag spara el i mitt hushåll?

Den stora kostnadsökningen i vinter påverkar framförallt de som bor i eluppvärmd villa. I en villa som förbrukar ca 20 000 kWh står uppvärmning av huset och varmvatten för ca 3/4 av det totala energibehovet. Att dra ned temperaturen någon grad, möjlighet att kallställa rum som inte nyttjas samt att hushålla med varmvattnet är det som gör störst skillnad och ger effekt redan på nästa faktura. På lite längre sikt kan man se över uppvärmningssystem, tätning av lister runt fönster och dörrar samt isolering.

Kommer det att vara höga elpriser lång tid framöver?

Då elpriserna påverkas av faktorer såsom väder och råvarumarknader, som är svåra att förutspå, är det omöjligt att kunna ge ett exakt svar om elprisets utveckling. Din elhandelskostnad avgörs av hur många kWh el du förbrukar och priset du betalar per kWh. November till februari är den period som förbrukningen är som störst och vi ser höga elpriser just nu vilket medfört att särskilt november-december blivit historiskt dyra. Marknadens förväntan är att priserna under januari-mars fortsätter att vara höga, men detta kan naturligtvis ändras snabbt om det kommer in mildare, blåsigt och nederbördsrikt väder. Om den normala vinterkylan fortsätter och priserna på kontinenten håller sig fortsatt på en hög nivå så kommer elpriserna däremot att vara höga under en period framöver.

Vi finns här för dig!

Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller vill ha personlig service.

Telefon: 0302-558 50
E-post: