2021-12-21

Orolig för timpriser? Inte om du är kund hos Lerum Energi

Elpriserna är för närvarande väldigt volatila (rörliga) och har snabbt kommit upp på höga prisnivåer jämfört med tidigare perioder. Trenden tros hålla i sig under den närmaste kalla vinterperioden. Vi har fått många samtal från oroliga kunder som undrar när på dygnet de skall använda olika hushållsmaskiner, men här gäller det att se till vilket elavtal man har. 

Fasta avtal

För kunder med fasta avtal eller som valt att prissäkra sina rörliga avtal under vintermånaderna har de rörliga priserna ingen som helst påverkan. Själva vitsen med fasta avtal är att slippa den oro som det innebär om priserna sticker iväg under våra kalla månader. Fortsätt alltså att dammsuga och tvätta när det passar dig. 

Har du istället ett rörligt avtal betyder det att du är beredd på att ditt pris kan röra sig upp och ned anpassat efter spotpriserna på Nordpol som är den börs som reglerar den nordiska elmarknaden. Är du vanlig kund med rörligt avtal hos oss på Lerum Energi behöver du dock inte tänka på enskilda timmar i din vardag. Fortsätt lev som vanligt!  

Rörligt avtal - samma elpris oavsett tid på dygnet

Våra rörliga priser regleras endast på dagsnivå och det du får betala är ett genomsnitt på alla dagars olika priser månaden innan din fakturering. Vilket spotpris som marknaden har nu i december bestäms alltså först i januari och därefter tas ett genomsnittsvärde fram baserat på alla dagars priser. Vissa dagar är dyrare, andra billigare och det händer att det till och med inkommer negativa timpriser om det till exempel blåser mycket och det kommer in mycket energi i systemet. Hos oss bär du aldrig någon timrisk själv utan du får istället ett utjämnat rörligt avtalspris. Det gör att du kan dammsuga precis lika mycket oavsett vilken timma på dygnet det är. 

Våra elpriser baseras alltså på ett snittpris utifrån alla spotpriser under en hel månad. Det vill säga att både toppar och dalar på elbörsen inkluderas för att ta fram ett medelvärde och pris. Det man själv kan påverka för att hålla nere sina elkostnader är hur den egna förbrukningen i hushållet ser ut.