Frågor och svar om elnät

Här listar vi de vanligaste frågorna om elnät. Om du saknar något är du välkommen att höra av dig till oss.

 • Vad är min elnätskostnad?

  Elnätsavgiften består av två delar: en fast abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften är fast och bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt. För överföringen av el hem till dig tar vi som nätägare ut en avgift. Överföringskostnaden är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

  Du hittar mer information om detta på din faktura.

 • Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

  För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två olika avtal.

  Ett elnätsavtal tecknar du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor, din nätägare. I Lerums kommun äger Lerum Energi nätet. Om du bor i Lerum kan du då inte välja något annat företag eftersom det endast finns en nätägare per område. Det är vi som bygger ut och underhåller elnätet i Lerum. Vi ser till och ansvarar för att elen kommer fram i ditt hus helt enkelt.

  Du behöver också ett avtal för din elhandel. Detta avtal kan du teckna med valfri leverantör, ett så kallat elhandelsföretag. Det är i ditt elhandelsavtal som du avgör om du vill ha ett rörligt elpris eller om du hellre vill ha ett fast elpris bundet i en viss tid. Elhandelsavtalet är det som främst reglerar hur mycket du betalar för själva elen som du använder, till exempel varje gång du tänder en lampa eller använder spisen. Detta avtal kan du teckna hos oss och få din elnät- och elhandelsfaktura på en och samma.

 • Hur kan jag påverka mitt elnätspris?

  Elnätspriset är baserat på storleken på din huvudsäkring. Det innebär att en höjning eller sänkning av huvudsäkringen påverkar ditt pris. Det är viktigt att huvudsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Anlita en behörig elinstallatör om du vill ändra huvudsäkring.

 • Var hittar jag mitt anläggnings-id?

  Du hittar ditt anläggnings-ID på fakturan samt när du loggar in på Mina sidor.

 • Hur gör jag om jag vill ändra min huvudsäkring?

  Om du vill byta huvudsäkring kontaktar du ett auktoriserat elföretag som efter utfört arbete skickar en färdiganmälan på arbetet till oss. Därefter ändrar vi ditt elnätspris i enlighet med din nya huvudsäkring.

 • Jag ska flytta. Hur gör jag med mitt elnätsavtal?

  Vid flytt säger du upp ditt elnätsavtal. Ditt elhandelsavtal sägs upp automatisk i samband med detta, du behöver alltså inte kontakta din elhandelsleverantör.

  Flytta

 • Vad är energiskatt?

  All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs. Regeringen har beslutat att energiskatten för 2023 blir 49 öre/kWh (39,20 öre/kWh exkl moms). Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

 • När byter ni min elmätare?

  Senast 1 januari 2025 så måste alla elmätare i Sverige enligt lag uppfylla en rad nya kriterier. Ett av dessa nya kriterier är att mätarna skall vara utrustade med ett kundgränssnitt som skall möjliggöra för kunder att ta del av information från mätaren.

  Läs mer här!

  Nya krav på elmätare

 • Tillfällig anläggning (byggström). Hur går jag tillväga?

  Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss tillsammans med en skiss som visar byggskåpets placering. Du kan också skicka in en föranmälan själv som du sedan mailar till oss på kundservice@lerumenergi.se.

  Läs mer här!

  Tillfällig anläggning

 • Hur fungerar elmätaren och vilken information visas?

  Nedan finner du en länk till sidan Elmätare där användarmanual(pdf) finns upplagt.

  Elmätare