Tidstariff 

Tidstariff gäller endast för företag som har en säkring från 80 A och uppåt.

Mätaren för denna tariff har två verk:

  • Verk 1 (lågtariffen) mäter elen mellan kl. 22:00 – 06:00 samt helger och under hela perioden från 1 april - 31 oktober.

  • Verk 2 (högtariffen) mäter elen vardagar under perioden 1 november – 31 mars och då under tiden kl. 06:00-22:00.

Nedan ser du de fasta priserna per år, både exkl. moms och inkl. moms. Till detta kommer en rörlig överföringsavgift/kWh som tas ut för att leverera el till din bostad. 

Gällande priser 2022:
November - mars, måndag-fredag kl. 06-22:
20,00 öre/kWh exkl. moms (25,00 öre/kWh inkl. moms)
Övrig tid:
16,40 öre/kWh exkl. moms (20,50 öre/kWh inkl. moms).

Mätarsäkring

Fast Avgift kr/år

Ampere (A)

Exkl moms

Inkl moms

80

12 730

15 913

100

15 806

19 758

125

16 834

21 043

160

17 858

22 323

200

21 966

27 458

225

31 902

39 878

250

38 066

47 583

315

41 970

52 463

320

45 938

57 423

400

58 866

73 583

500

64 430

80 538

600

70 590

88 238

640

77 442

96 803

Myndighetsavgifter

Uttagspunkt för lågspänning

Elberedskapsavgift

39,20 kr/år

Nätövervakningsavgift

4,35 kr/år

Elsäkerhetsavgift

10,25 kr/år

Summa:

53,80 kronor

Energiskatt (gäller från 1 januari 2022)

36,00 öre/kWh

Elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgiften  ingår i elöverföringsavgiftens fasta del.

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.