Myndighetsavgifter på våra nätpriser

Eldistributionsverksamheten i Sverige har tre övervakande myndigheter, var och en av dessa finansierar sin verksamhet genom att ta ut avgifter via nätpriset.

Nätövervakningsavgift

Eftersom nätföretagen har monopol på eldistributionsverksamheten inom respektive nätområde krävs en prisövervakande myndighet. Energimyndigheten har detta uppdrag och tar betalt för verksamheten genom nätövervakningsavgiften. Nätövervakningsavgiften är för närvarande 4,35 kr/år (exkl. moms) för lågspänning och 870 kr/år (exkl. moms) för högspänning. 

Elsäkerhetsavgift

Elsäkerhetsverket har i uppgift att övervaka elsäkerheten i elinstallationer, i meningen personsäkerhet. Det vill säga att elinstallationer utförs föreskriftsenligt och av behörig personal, de informerar också om elfaran med mera. Elsäkerhetsavgiften är för närvarande 10,25 kr/år (exkl. moms) för lågspänning och 820 kr/år (exkl. moms) för högspänning.

Elberedskapsavgift

Svenska Kraftnät övervakar elsäkerheten i meningen leveranssäkerhet. Detta innebär bland annat att se till att det finns tillräckliga reservkraftsresurser såväl i normaldrift som i störningssituationer, att det finns en beredskapsorganisation som fungerar i kris- och ofredssituationer med mera. Elberedskapsavgiften är för närvarande 39,20 kr/år (exkl. moms) för lågspänning och 2 129 kr/år (exkl. moms) för högspänning. 

Energiskatt

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs. Regeringen har beslutat att energiskatten för 2022 blir 36,00 öre/kWh. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.