Aktuella priser för effekttariffer

Lågspänning

Abonnemang

9 239 kr/år

Effektavgift

204 kr/kW

Högbelastningsavgift

327 kr/kW

Överuttagsavgift aktiv effekt

327 kr/kW

Energiavgift

November - mars vardag kl 06.00 till 22.00

Gällande 2022: 14,48 öre/kWh

Övrig tid

Gällande 2022: 11,44 öre/kWh

Myndighetsavgifter

Elberedskapsavgift

39,20 kr/år

Nätövervakningsavgift

4,35 kr/år

Elsäkerhetsavgift

10,25 kr/år

Summa:

53,80 kr/år

Energiskatt (gäller från 1 januari 2022)

36,00 öre/kWh

Elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift  ingår i elöverföringsavgiftens fasta del.

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.

Högspänning

Abonnemang

12 864 kr/år

Effektavgift

158 kr/kW

Högbelastningsavgift

277 kr/kW

Överuttagsavgift aktiv effekt

277 kr/kW

Energiavgift

November - mars vardag kl 06.00 till 22.00

Gällande 2022: 12,68 öre/kWh

Övrig tid

Gällande 2022: 10,64 öre/kWh

Transformeringstillägg

Fast avgift

8 643 kr/år

Tillägg på effektavgiften med

44 kr/kW

Myndighetsavgifter

Elberedskapsavgift

2 129 kr/år

Nätövervakningsavgift

870 kr/år

Elsäkerhetsavgift

820 kr/år

Summa:

3 819 kr/år

Energiskatt (gäller från 1 januari 2022)

36,00 öre/kWh

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.