2023-10-18

Så här går mätarbytet till - allt du behöver veta!

I början av oktober påbörjade vi det stora projektet med att byta ut 18 000 elmätare i Lerums kommun och totalt 33 000 mätare med Partille kommun inräknat.
Oktober-december byter vi elmätarna i det vi kallar område 1 som består av centrala Lerum, Aspenäs, Torpadal och Hallsås. 

Varför behöver mätaren bytas ut? 

Från 2025 så ska samtliga Sveriges elmätare uppfylla nya funktionskrav efter beslut av regeringen. För att möta kraven byter vi nu ut alla elmätare till smarta elmätare. 

Vilka är fördelarna med den nya mätaren?

Den nya elmätaren är förberedd för att du ska kunna se din förbrukning per kvart och koppla på funktioner för klimatsmart energieffektivisering.
Bättre överblick och kontroll över din elanvändning!

  • Den är förberedd för att du ska kunna se din förbrukning per kvart och ger möjlighet för dig att vara aktiv och koppla på klimatsmarta lösningar för energieffektivisering.

  • Du kan få en bättre överblick och kontroll över din elanvändning och styra din användning över dygnet, så att du använder nätet smart när utrymmet är som störst.

  • Elmätaren registrerar även energi- och elkvalitetsdata, vilket gör det mycket lättare att finna orsaker till      försämrad elkvalitet.

  • Den är förberedd med ett lokalt kundgränssnitt av öppen standard, en anslutningsport, som gör det möjligt för dig att ansluta kompatibel utrustning (RJ12) för energitjänster från en      tredjepartsleverantör. Du väljer själv om du vill aktivera porten.

  • Vissa tjänster kommer kunna fjärrstyras så att vi kan hjälpa dig utan att behöva skicka ut en tekniker.

  • Det kommer bli enklare att ansluta en solcellsanläggning till elnätet då elmätaren både kan registrera uttag och inmatning till elnätet.

Vår senaste elmätare tillverkas av det danska företaget Kamstrup och modellen heter OMNIA e-meter.

När kommer ni till mig? 

Mätarna kommer att bytas efterhand och vi planerar att vara klara i slutet av 2024. Vi kommer jobba efter geografiskt indelade områden för att få så effektiva byten som möjligt. Se på vår karta när vi planerar att komma till ditt område.
I dagsläget finns ingen möjlighet att prioritera upp ett enskilt mätarbyte, men vi tittar på en sådan möjlighet. Kunder som skaffar solceller och har en gammal mätare som inte stödjer mätning av producerad el, kommer givetvis få den nya mätaren installerad även om det planerade bytet ligger längre fram i tiden. 

Före mätarbytet

Cirka 1–3 månader före mätarbytet får du ett brev med generell information skickad till dig som talar om att bytet är på gång. Vi har anlitat vår partner OneCo för att genomföra alla mätarbyten.
 
Cirka 2 veckor innan det är dags att byta din elmätare kommer du att få ett brev från OneCo med mer information om vad som gäller för just ditt mätarbyte.
Om OneCo behöver din hjälp för att komma åt elmätaren, kommer de att skicka med uppgifter om datum och tid då du behöver vara hemma. Det går bra att ringa OneCo och boka om tiden. Kontakta OneCo på telefon 0771-250 350.

Under mätarbytet

För att du ska känna dig trygg kommer teknikerna att identifiera sig med legitimation och servicebilarna har både Lerum Energis och OneCos logotyper.
När OneCo byter elmätare kommer strömmen att brytas och det blir ett kortvarigt elavbrott. Mätarbytet kommer ta ungefär 30 min.

Efter mätarbytet

När mätarbyte är klart lämnar teknikern en bekräftelse i anslutning till elmätaren. Den talar om när bytet skedde och visar till exempel var du hittar information om den nya elmätaren.
Det kan förekomma att Lerum Energis egna tekniker eller tekniker från OneCo vill göra en efterkontroll av installationen av elmätaren. Det görs för att kvalitetssäkra arbetet. Innan en sådan besiktningen påbörjas kommer de att knacka på, legitimera sig och informera vad de avser att göra. Det kommer inte innebära något strömavbrott för dig.

 

Den nya mätaren.