Då kommer vi till dig!

Alla elnätsföretag i Sverige har efter ett beslut av regeringen fått i uppdrag att uppgradera eller byta ut elmätarna.
På kartan kan du ser när vi preliminärt kommer till ditt område för att byta elmätare. Du kommer i god tid före mätarbytet få information skickad till dig. Du behöver inte göra något förrän vi kontaktar dig. 

Vi kommer jobba efter geografiskt indelade områden för att få så effektiva byten som möjligt. I dagsläget finns ingen möjlighet att prioritera upp ett enskilt mätarbyte.

Etapp 1: oktober-januari 2023/2024
Etapp 2: februari-mars 2024
Etapp 3: april-juni 2024
Etapp 4: juli-september 2024
Etapp 5: oktober-november 2024