2024-01-22

Nytt rekord satt för antalet installerade solceller under 2023

Bild från 2023 när vi intervjuade Mats Lomander som då nyligen hade införskaffat solceller

Intresset för införskaffandet utav solceller har fortsatt att vara högt under hela 2023. När vi nu sammanfattar fjolåret kan vi konstatera att hela 602 stycken nya solcellsanläggningar finns på plats i kommunen.

Idag bidrar elproduktion från sol med drygt 8 GWh vilket innebär att cirka 3,1 % av den el som konsumeras i Lerum är överskottet från lokal solel. Tillsammans med vår lokala vattenkraft som producerar drygt 16 GWh, så är cirka 9,3% av den el som konsumeras från Lerum Energis elnät, lokalproducerad förnybar energi från kommunen.
- Det är imponerande att se hur den lokala förnyelsebara elproduktionen växer. Lokal elproduktion ifrån solceller fortsätter att växa och 2024 kommer bli ännu ett rekordår, förutspår Anders Zetterman, VD på Lerum Energi. 

Antal solcellsanläggningar i Lerum kommun de senaste sex åren

Grafen visar utvecklingen av antalet solcellsanläggningar i Lerums kommun för de senaste sex åren.

Snabba ledtider och framtidens mätare

Till följd av den höga belastningen som blev förra våren så fick vi höja våra ledtider från mottagande av föranmälan till dess att mätaren byttes i samband med solcellsanslutningar. Ett fantastiskt arbete från våra montörer har dock resulterat i att vi haft betydligt kortare ledtider än vi först trodde. 

Parallellt med mätarbyten i samband med installation av solcellsanläggningar, så fortlöper mätarbytesprojektet där vi just nu är inne i område två. De nya mätarna kan mäta både producerad och konsumerad el samt har en rad andra funktioner för att vara redo för framtiden.
- Detta medför att antalet mätarbyten som krävs på grund av anskaffning av solcellsanläggningar kommer minska i takt med att de nya mätarna kommer på plats. Vi kommer fortfarande dock att behöva åka ut och besiktiga anläggningen innan den är godkänd att driftsättas, berättar Frida Vånder, Nätchef på Lerum Energi.

Total effekt i kw från solcellsanläggningar i Lerums kommun de senaste sex åren 

Grafen visar total effekt från solcellsanläggningar år för år i Lerums kommun.