2022-02-10

Nyhet - Lerum Energi erbjuder nu även timpris 

Vill du själv kunna styra din elkostnad? Då kan vårt rörliga timprisavtal vara något för dig! Det gör att du kan spara pengar genom att använda elen i ditt hem på ett så klokt sätt som möjligt. Timprisavtal är ett bra alternativ för dig som vill styra din elkostnad och bygger på att du är aktiv som kund. 

För att få ut mesta möjliga av ditt timprisavtal finns det några saker som är viktiga att tänka på. Dels behöver du vara påläst och stämma av elpriserna kontinuerligt och på så sätt kan du styra din elförbrukning till tidpunkter när elen kostar som minst. Dels behöver du sprida ut din elanvändning för att undvika effekttoppar som belastar elnätet och kan påverka ditt elnätspris. Genom att använda elen på ett smartare sätt räcker kapaciteten i elnätet. Du betalar vårt timvisa inköpspris från Nordpool, kostnad för elcertifikat, elhandelsrelaterade kostnader samt vårt påslag. 

Timprisavtal är alltså ett bra alternativ för dig som vill kunna påverka din elkostnad och som gillar att ha koll. Genom att konsumera din el under dygnets billigare timmar kan du sänka din elkostnad. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan timprisavtal dock bli en dålig affär, speciellt om du inte själv aktivt reducerar din förbrukning dessa timmar.

Hur går det till? 

För att ha detta avtal krävs att du har en elmätare som mäter din förbrukning timme per timme. Alla hushåll i Lerums kommun har elmätare som mäter timförbrukning. När du beställer timprisavtal hos oss kontrollerar vi att ditt elnät har sådan mätning. Under tiden har du ett vanligt rörligt elavtal. 

Vad är då skillnaden mellan ett rörligt timprisavtal och ett rörligt månadsavtal?

  • Ett timavläst elavtal är baserat på ditt hushålls förbrukning, avläst och prissatt timme för timme. Du kan påverka din elkostnad genom att styra din förbrukning till de timmar på dygnet då färre använder el vilket gör att priset sjunker något under denna tid.

  • Månadsavläst avtal, eller volymvägt som det egentligen heter, är baserat på föregående månads snittpris för elen i det elområde du tillhör. Priset är ett genomsnitt på alla dagars olika priser månaden innan din fakturering, vilket gör att du betalar samma pris oavsett tid på dygnet.

Kontakta oss om du vill veta mer och teckna avtal. Vi finns här för dig!

Telefon: 0302-558 50
E-post: