2023-05-10

Nu har vi ett av Sveriges bästa elnät

I takt med elektrifieringen av samhället har ett stabilt elnät blivit viktigare än någonsin för både hushåll och företag. De senaste femton åren har Lerum Energi därför gjort kraftfulla investeringar för att möta dagens och morgondagens behov. Tack vare detta har Lerum idag ett av Sveriges bästa elnät. 

När arbetet för att förnya elnätet inleddes hade vi i Lerum över 400 kilometer luftledning  längs gator och grusvägar, genom skogar och över ängar. En storm eller ett kraftigt snöfall ledde inte sällan till långa elavbrott och besvärliga reparationsarbeten. Sedan dess har över 270 kilometer luftledning ersatts med driftsäkra jordkablar.

- Det har varit en investering som tagit många år att få till, men som nu ger tydliga resultat för invånarna i Lerums kommun, berättar Frida Vånder, Nätchef på Lerum Energi.

Vädersäkringen har bland annat resulterat i att antalet avbrott per kund minskat från 3,5 till 0,35 under en tioårsperiod och är ett resultat av våra gjorda investeringar. Samtidigt har antalet avbrottsminuter per kund minskat från 138,3 till 24,1 och är något som verkligen kommer Lerumsborna till nytta, berättar Frida vidare.

 

Många insatser och ökad säkerhet
Utöver investeringar i vädersäkring har det  investerats i nya kontroll- och övervakningssystem för att snabbare upptäcka och åtgärda avbrott. Med nya system kan även nätet kopplas om direkt från driftcentralen när störningar uppstår. Det innebär att vissa fel kan lösas utan att tekniker behöver åka ut och manövrera på plats.

För att snabbt kunna åtgärda störningar och avbrott övervakas elnätet dygnet runt och ett driftteam står alltid redo att åka ut på larm. Ett annat viktigt arbete för driftsäkerheten är det löpande arbetet där tekniker besiktar och underhåller anläggningarna för att upptäcka brister och kunna åtgärda fel innan en störning inträffar.

För att personalen ska kunna arbeta säkert och effektivt har det även gjorts många investeringar för att bygga bort och ersätta föråldrad utrustning.

Arbetet fortsätter
Under 2023 fortsätter arbetet med att ersätta luftledningar med vädersäkra jordkablar. Dels genom ett större arbete kring Intagan i Lerum och dels i ett par mindre områden. Ofta sker dessa arbeten samtidigt med kommunens inplanerade VA-arbeten, eller i samband med att fiberkanaler grävs ner. Det minskar kostnader och miljöpåverkan.

Det största projektet under 2023 och 2024 blir det omfattande mätarbytet som sker hos alla kunder. Läs mer på www.lerumenergi.se