2023-06-16

Miljösmart drönarbesiktning ser till att minska risken för avbrott

Drönarpilot Mats Johansson går igenom flygningen med Tommy Wedlin.

Just nu genomför Lerum Energi med hjälp av företaget Airpelago, drönarbesiktning över det luftburna elnätet. Ett viktigt arbete för att säkerställa att elnätet är i bra skick och för att kunna åtgärda eventuella skador. 

Besiktningen av de luftburna elledningarna görs årligen för att säkerställa bland annat att inga stolpar eller isolatorer är trasiga.
- En gång om året inspekterar vi det luftburna högspänningsnätet för att se till att det inte står några farliga träd eller annat som kan hota driftsäkerheten, berättar Tommy Wedlin, ansvarig för besiktningen hos Lerum Energi.
 
Tidigare har besiktningen av de luftburna ledningarna gjorts med helikopter, men på test görs besiktningen i år med drönare vilket ger flera positiva effekter där kommuninvånarna bland annat slipper en lågt flygande helikopter som skapar högt buller.
- Vi har i år valt att prova en ny metod av flygbesiktning med betydligt mindre buller och miljöpåverkan. Med dagens teknik för både drönare och kamerorna de bär med sig är vår förhoppning att vi helt kan gå över till drönarbesiktning, förklarar Tommy.
 
Tommy berättar vidare att efter stormen Gudrun 2005 då stora områden försörjdes via luftledningar, så har Lerum Energi satsat stora resurser på att gräva ner och vädersäkra elnätet i Lerums kommun. Detta har lett till ett säkrare och stabilare nät, ett av Sveriges bästa elnät som går att läsa mer om här.
 
I takt med att många luftburna ledningar istället läggs ner i backen så skapar det andra utmaningar när dessa ska besiktas.
- Kablar som ligger i marken är ju i sin natur svåra att besiktiga, däremot finns det lite olika utrustningar man kan använda för att mäta och hålla koll på statusen på kablar, avslutar Tommy.