2022-03-21

Elpriskompensation

Frågorna om elpriskompensationen har varit och är många. Du som kund behöver inte ansöka om kompensation utan ersättning kommer att ske automatiskt. Ersättningen kommer ske via avdrag på din elnätsfaktura och vi arbetar för fullt för att detta ska kunna genomföras senare i vår. 

Hur ser stödet ut? 

Modellen är utformad för privata hushåll och är uppbyggd enligt en trappstegsmodell i flera steg. Trappstegsmodellen börjar på en lägsta förbrukningsnivå om 700 kWh per månad. Om kunden förbrukat 700 kWh ges ett avdrag på 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr. De privathushåll som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att ges ett avdrag på 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr. Se vad som gäller för just dig i tabellen nedan. Stödet gäller månaderna december 2021, januari och februari 2022.

Vad behöver jag göra för att få ta del av stödet?

Du behöver inte göra någonting. Modellen innebär att stödet regleras automatiskt genom ett avdrag på din faktura.

Hur kommer pengarna kunden tillgodo?

Kompensationen kommer att ske genom ett avdrag på kommande fakturor. Detta är det i särklass enklaste och snabbaste sättet att sköta ersättningarna.

När kommer pengarna kunden tillgodo?

Just nu pågår ett gediget internt arbete för att vi ska kunna utföra dessa avdrag på ett korrekt sätt. Mätdata och information ska samlas in och systemstöd ska anpassas till den nya kompensationsmodellen. Vi kommer publicera löpande information och exakta datum för elpriskompensationen så snart vi har allt klart.

Här nedan hittar du förutsättningarna för ersättningen. 

Förbrukning i kilowattimmar är avrundat nedåt till närmaste heltal och elpriskompensation redovisas i kronor. Notera åter att kompensationen kommer att utföras som ett avdrag på kommande fakturor och att endast hushåll innefattas i kompensationsmodellen.

Förbrukning i kWh
(avrundad nedåt till närmaste heltal)

Elpriskompensation

700 - 899

100 kr

900 - 999

200 kr

1 000 - 1 099

300 kr

1 100 - 1 199

400 kr

1 200 - 1 299

500 kr

1 300 - 1 399

700 kr

1 400 - 1 499

900 kr

1 500 - 1 599

1 100 kr

1 600 - 1 699

1 300 kr

1 700 - 1 799

1 500 kr

1 800 - 1 899

1 700 kr

1 900 - 1 999

1 900 kr

2 000 -

2 000 kr

Regeringen presenterar elpriskompensation - även för mars 

Den 14 mars presenterade regeringen ett antal åtgärder för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Bland åtgärderna finns en förlängning av den tidigare presenterade och beslutade elpriskompensationen.  

Regeringen föreslår därför för mars månad en modifierad förlängd elpriskompensation. Förlängningen kommer att gälla för elprisområdena 3 och 4, alltså södra och mellersta Sverige där priserna ökat mest. 

Taket för stödet kommer vara 2000 kWh, men golvet sänks till 400 kWh för att ännu fler ska omfattas. Spannet för mars månads kompensation kommer att vara från en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000 kr för den ersatta månaden. 

Kontakta oss om du har några frågor!

Telefon: 0302-558 50
E-post: