2024-01-23

Elens framtid i fokus: Frida Vånder om utmaningar och möjligheter inom branschen

Elens dag det här året fokuserar på att energibranschen är en växande framtidsbransch med stora jobbmöjligheter!
Vi intervjuar vår nätchef Frida Vånder i en längre artikel om hennes roll på Lerum Energi, hur branschen har förändrats på kort tid och hur framtiden ser ut. 

Varför valde du energibranschen? 

-Jag vill känna att jag varje morgon kommer till en arbetsplats som har ett samhällsviktigt uppdrag, där ingen dag är den andra lik, och där man får chansen att använda sina kunskaper och erfarenheter i en miljö där fokus ligger på att göra morgondagen lite bättre, både för kunderna i Lerum och för vår omvärld. Ett fungerande elnät är basen för ett välfungerande samhälle och är en otroligt viktig grund för att vi ska lyckas med klimatomställningen till ett samhälle med mindre beroende av fossila bränslen. 

Frida Vånder började på Lerum Energi i december 2019, precis innan pandemin bröt ut. Trots sin ringa ålder på 31 år har hon hunnit med mycket. Allt från att jobba inom LSS och äldrevården, till att jobba ute i produktionen på ett glasbruk, som truckförare på Volvo, i butiken på Stena Lines danmarksbåtar, och som ansvarig för lager- och materialhantering inom olika industrier. 

- Efter studier till civilingenjör tog jag examen i juni 2019 och sommarjobbade sedan på Göteborg Energi Nät som assisterande VD, ett riktigt spännande jobb. Det var där jag fick upp ögonen på riktigt för elnät och eldistribution, berättar Frida.

Om andra vill jobba med det som du gör, vad behöver man ha för utbildning och erfarenhet? 

- En akademisk utbildning med teknisk inriktning, såsom civilingenjör, är en bra bas. Grunden man får med sig från en sådan utbildning är framförallt komplex problemlösning samt förmågan att se helheten, det vill säga ha ett systemperspektiv. Dessutom är det viktigt att kunna leda sig själv, driva sitt egna arbete och känna ett ansvar för det man gör, säger Frida. 

Hon säger vidare att det helt klart är en fördel att ha pluggat någon inriktning inom elkraft eller ha tidigare arbetslivserfarenhet inom branschen, men det går ändå om man är engagerad, nyfiken och intresserad och vill lära sig. 

- Själv började jag plugga bioteknik och sedan energi-och miljöteknik, men jobbar nu med elnät och stormtrivs. Vidare är det personliga också viktig, att trivas med ständig omväxling och inga färdiga svar exempelvis. Viktigt är även att kunna bygga relationer och skapa nya kontaktvägar, i denna bransch är samverkan helt avgörande, säger Frida. 

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?

- Just nu är det många lagändringar som nyligen trätt i kraft eller snart kommer göra det. Många av lagändringarna har sitt ursprung på EU-nivå och är i mångt och mycket anpassade för att reglera verksamheten i större elnätsbolag i Europa. Lokalnäten finns inte på samma vis i övriga Europa utan där är vi i Norden ganska unika, många andra länder har bara en eller en handfull nätägare. Samtidigt har vi säkerhetsläget som medför ökade krav på vår beredskap och förmåga att klara oss i krissituationer, säger Frida. 

Detta medför mycket extra administrativa uppgifter och mer omfattande rapportering till våra olika tillsynsmyndigheter. För ett litet bolag med få resurser blir det svårt att hitta tid till detta, utan att annat ska bli lidande. 

- Att göra mer med lika många personer är nog en utmaning som många företag kämpar med dagligen. Men här blir det också påtagligt att vi behöver fler typer av kompetenser i framtiden. Och eftersom det finns en tradition att energibolagen bara ”internrekryterar” och byter personal med varandra så behöver man nog i framtiden vidga sina vyer lite, och våga leta någon annan stans efter nya förmågor, säger Frida.

Hur har branschen förändrats sedan du började?

- Ja det var ju inte så länge sedan jag började. Men jag märker redan att det är mer och mer fokus på en fungerande samverkan och lokala nätverk där man utbyter erfarenheter. En fördel med att verka på en monopolmarknad är att vi inte är naturliga konkurrenter med varandra, utan kan ha väldigt öppna och ärliga diskussioner. Det jobbar många fantastiska människor i branschen och jag är väldigt glad att jag får chansen att verka i en miljö där det samsas både mycket erfarenhet och samtidigt nyfikenhet på ny teknik och liknande, säger Frida och tillägger: 

- Rent praktiskt är väl den största förändringen hur många fler av våra kunder som installerar solceller och batterier.
 

Frida Vånder, Nätchef på Lerum Energi.

Hur jobbar vi på elnätssidan på Lerum Energi för att möjliggöra klimatomställningen? 

- Lerum Energi och alla andra nätbolag är en viktig pusselbit i elektrifieringen av vårt samhälle, vilket är en av vägarna framåt i klimatomställningen.
När man bygger fossilfri elproduktion är det viktigt att kunna överföra den elen till våra kunder. En viktig del i klimatomställningen är därför ett fungerande och väl utbyggt elnät, som klarar att elen matas från båda håll. Det gör att våra kunder kan installera både elbilsladdare och solceller till exempel. Kunderna är också en viktig del av omställningen, där behöver vi underlätta för och möjliggöra för kunderna att kunna vara flexibla i sin elanvändning, säger Frida. 

Installera batteri med solceller

Ett exempel på detta kan vara att man installerar ett batteri ihop med sina solceller, då kan man spara elen som produceras mitt på dagen när man kanske ändå inte är hemma och behöver ladda bilen eller tvätta, och använda elen från batteriet på kvällen när man är i behov av den. 

- Ytterligare ett stöd för att kunna vara mer flexibel är våra nya elmätare där kunder kan ta ut data över producerad och konsumerad el, och kan ändra sitt användningsmönster för att spara pengar och hjälpa till att kapa effekttoppar i nätet, säger Frida.

Få avbrott på elnätet

- Samtidigt blir leveranssäkerheten än mer viktig ju längre vi kommer på elektrifieringsresan, att man ska kunna lita på att man har el hemma oavsett väder. Detta arbetar vi aktivt med genom våra investeringsprojekt, som att kablifiera elnätet där det idag är luftledning. Här ser vi fantastiska resultat de senaste tio åren på vår avbrottsstatistik, som stadigt minskar. Nu är vi nere på nivåer där vi kan jämföra oss med kablifierade stadsnät, säger Frida. 

Utöver att elektrifiera hela samhället och se till att Sverige lyckas med klimatomställningen har energibranschen en otroligt viktig funktion i alla människors vardagliga liv. Utan energi i form av el och värme skulle hela samhället stanna upp.

Hur jobbar vi på Lerum Energi med detta?

- Ett led i detta är allt det vi gör om dagarna, från att underhålla våra elanläggningar och vårt elnät, till att bygga nytt eller bygga om, till att avhjälpa driftstörningar, till att samverka med kommunen eller planera inför kommande års investeringar. För att snabbare kunna upptäcka och koppla bort fel i elnätet installerar vi feldetektering och möjligheter till fjärrstyrning i våra nätstationer till exempel. Det gör att vi kan styra delar av nätet från vår driftcentral. Det viktigaste är dock att skapa bra förutsättningar för en säker arbetsmiljö och engagerad personal. Det är de som får vardagen att gå runt, säger Frida avslutningsvis.