2024-01-26

Dags för etapp 2 i mätarbytesprojektet

I oktober förra året påbörjade vi det stora projektet med att byta ut 18 000 elmätare i Lerums kommun.
Nu drar vi igång med bytet i det vi kallar etapp 2.

Under etapp 1 byttes cirka 3 500 mätare.
- Arbetet flöt på bra även om vädrets makter, i form av regn, kyla, snö och blåst ibland var utmanande för montörerna som jobbade med byten utomhus, säger Stefan Bertrandsson som är projektledare för mätarbytet. 

I etapp 2, som pågår mellan februari och mars, kommer vi främst hålla oss till södra Lerum, området runt Aspen, Stamsjön, Ryggebol och Härskogen. Här ska vi byta ut 3 500 mätare. 

Så här går mätarbytet till 

Före mätarbytet

Cirka 1–3 månader före mätarbytet får du ett brev med generell information skickad till dig som talar om att bytet är på gång. Vi har anlitat vår partner OneCo för att genomföra alla mätarbyten.
 
Cirka 2 veckor innan det är dags att byta din elmätare kommer du att få ett brev från OneCo med mer information om vad som gäller för just ditt mätarbyte.
Om OneCo behöver din hjälp för att komma åt elmätaren, kommer de att skicka med uppgifter om datum och tid då du behöver vara hemma. Det går bra att ringa OneCo och boka om tiden. Kontakta OneCo på telefon 0771-250 350.

Under mätarbytet

För att du ska känna dig trygg kommer teknikerna att identifiera sig med legitimation och servicebilarna har både Lerum Energis och OneCos logotyper.
När OneCo byter elmätare kommer strömmen att brytas och det blir ett kortvarigt elavbrott. Mätarbytet kommer ta ungefär 30 min.

Efter mätarbytet

När mätarbyte är klart lämnar teknikern en bekräftelse i anslutning till elmätaren. Den talar om när bytet skedde och visar till exempel var du hittar information om den nya elmätaren.
Det kan förekomma att Lerum Energis egna tekniker eller tekniker från OneCo vill göra en efterkontroll av installationen av elmätaren. Det görs för att kvalitetssäkra arbetet. Innan en sådan besiktningen påbörjas kommer de att knacka på, legitimera sig och informera vad de avser att göra. Det kommer inte innebära något strömavbrott för dig.

Säkerställ att vi kan nå dig

Bekräfta dina kontaktuppgifter hos oss så fort som möjligt så att vi kan nå dig på ett smidigt sätt inför och under mätarbytet genom e-post eller SMS. Det gör du på Mina sidor eller genom att ringa in till oss på 0302-558 50

Läs mer om mätarbytet och den nya mätaren här!