Så går mätarbytet till

Vi kommer jobba efter geografiskt indelade områden för att få så effektiva byten som möjligt. I dagsläget finns ingen möjlighet att prioritera upp ett enskilt mätarbyte.

Före mätarbytet

Cirka 1-3 månader före mätarbytet får du ett brev med generell information skickad till dig som talar om att bytet är på gång. Vi har anlitat vår partner OneCo för att genomföra alla mätarbyten.
 
Cirka 2 veckor innan det är dags att byta din elmätare kommer du att få ett brev från OneCo med mer information om vad som gäller för just ditt mätarbyte.
Om OneCo behöver din hjälp för att komma åt elmätaren, kommer de att skicka med uppgifter om datum och tid då du behöver vara hemma. Det går bra att ringa OneCo och boka om tiden. Kontakta dem på 0771-250 350

Under mätarbytet

För att du ska känna dig trygg kommer teknikerna att identifiera sig med legitimation och servicebilarna har både Lerum Energis och OneCos logotyper.
När OneCo byter elmätare kommer strömmen att brytas och det blir ett kortvarigt elavbrott. Mätarbytet kommer ta ungefär 30 min.

Efter mätarbytet

När mätarbyte är klart lämnar teknikern en bekräftelse i anslutning till elmätaren. Den talar om när bytet skedde och visar till exempel var du hittar information om den nya elmätaren.

Det kan förekomma att Lerum Energis egna tekniker eller tekniker från OneCo vill göra en efterkontroll av installationen av elmätaren. Det görs för att kvalitetssäkra arbetet. Innan en sådan besiktningen påbörjas kommer de att knacka på, legitimera sig och informera vad de avser att göra. Det kommer inte innebära något strömavbrott för dig.