Smartare mätare med flera tjänster

Den nya elmätaren är förberedd för att du ska kunna se din förbrukning per kvart och koppla på funktioner för klimatsmart energieffektivisering.
Bättre överblick och kontroll över din elanvändning!

Så fungerar din nya elmätare

Vår senaste elmätare tillverkas av det danska företaget Kamstrup och modellen heter OMNIA e-meter.
Här kan du se vad knapparna och symbolerna på displayen betyder.  

 

Bild som visar alla funktioner på den nya mätare

Elmätaren OMNIA e-meter

1. Den gula dioden blinkar när mätaren registrerar energi. En blinkning betyder att mätaren har registrerat 1 wh.

2. Lampan visar strömbrytarens status. Vid fast rött sken är strömbrytaren i mätaren frånkopplad, då är strömmen bruten för din anläggning. Om den blinkar rött är mätaren redo för att slå på strömmen igen. (Läs beskrivning på knapp 6).

3. Serviceport för Lerum Energi.

4. HAN-port (Home Area Network). Är ett öppet gränssnitt där du kan få ut en mängd data som rör din förbrukning. Du får tillgång till denna data genom att ansluta avsedd utrustning. Utrustningen behöver följa DSMR 5.02 och Energiföretagens rekommendation v2 0-201912 (även benämnd P1). Porten är inaktiv vid leverans och för att aktivera den krävs idag att ni kontaktar kundservice. 

5. Nätägarens låshjul för plombering. 

6. Knapp för slå av/på strömmen från mätaren till din anläggning.
Håll inne knappen i 3 sekunder för att bryta strömmen.
Håll inne knappen i 3 sekunder för att koppla till strömmen.
Mätare som sitter på anslutningar över 63 ampere saknar strömbrytare och knappen har då ingen funktion.

7. Knapp för att bläddra igenom menyval på displayen.
Meny 1.8.0 visar din totala konsumtion och vid tidpunkten aktuell mätarställning. Meny 2.8.0 visar aktuell mätarställning för din totala produktion, alltså det du exporterar till elnätet.
Se mer om menyval i avsnittet för vad som kan visas i mätarens display.

 

Display på OMNIA-e-meter

8a. Visar en unik kod för den meny som valts, så kallad OBIS-kod. 

8b. Tänds när display visar något annat än ett mätvärde. 

8c. Ett fel har inträffat i mätaren. Kontakta kundservice. 

8d. Enhet på mätvärdet som visas.

8e. Signalstyrka för kommunikation.

8f. Lyser med fast sken när mätaren har kontakt med vårat insamlingssystem för mätardata.

8g. Används ej.

8h. Används ej. 

8i. Indikerar att anslutningshuven är lossad eller försök till manipulation av denna. 

8j. Visar belastningens typ, dvs aktiv/reaktiv och import/export. 

8k. Rotationens följd. 

8l. Indikation för spänning på fas. 

8m. Strömmens riktning. 

8n. Fält för att visa värde, exempelvis mätarställning för konsumtion. 

Vad kan visas i mätarens display?

3-Fasmätare - elmätare upp till 63 ampere

OBIS-kod

Beskrivning

Enhet

Imp/Exp

Summering

1.8.0

Aktiv energiSifferkapacitet. 6,3

kWh

Import

Vektorsum.

3.8.0

Reaktiv energiSifferkapacitet. 6,3

kVArh

Import

2.8.0

Aktiv energiSifferkapacitet. 6,3

kWh

Export

Vektorsum.

4.8.0

Reaktiv energiSifferkapacitet. 6,3

kVarh

Export

1.7.0

EffektL1,L2,L3Momentant värde

kW

Import

Vektorsum.

2.7.0

Effekt kW L1,L2,L3Momentant värde

kW

Export

Vektorsum.

32.7.0

Spänning fas L1Momentant värde

V

52.7.0

Spänning fas L2Momentant värde

V

72.7.0

Spänning fas L3Momentant värde

V

31.7.0

Ström fas L1Momentant värde

A

51.7.0

Ström fas L2Momentant värde

A

71.7.0

Ström fas L3Momentant värde

A

1.0.0

Dagens Datum/ Tid

(Normaltid)

1.8.0.128

Energi KalibreringSifferkapacitet. 5.4

kWh

0.2.0

Firmware

0.2.2

Firmware revision

1-fasmätare - elmätare upp till 63 ampere

OBIS

Beskrivning

Enhet

Imp/Exp

Summering

1.8.0

Aktiv energiSifferkapacitet. 6,3

kWh

Import

3.8.0

Reaktiv energiSifferkapacitet. 6,3

kVArh

Import

2.8.0

Aktiv energiSifferkapacitet. 6,3

kWh

Export

4.8.0

Reaktiv energiSifferkapacitet. 6,3

kVarh

Export

1.7.0

EffektMomentant värde

kW

Import

32.7.0

SpänningMomentant värde

V

31.7.0

StrömMomentant värde

A

1.0.0

Dagens Datum/ Tid

(Normaltid)

1.8.0.128

Energi KalibreringSifferkapacitet. 5.4

kWh

0.2.0

Firmware

0.2.2

Firmware revision

Strömtrafomätare (kat2) - elmätare över 63 ampere

OBIS

Beskrivning

Enhet

Imp/Exp

Summering

1.8.0

Aktiv energiSifferkapacitet. 7,2

kWh

Import

Vektorsum.

1.8.0

Aktiv energiSifferkapacitet. 7,2

kWh

Import

Vektorsum.

3.8.0

Reaktiv energiSifferkapacitet. 7,2

kVArh

Import

2.8.0

Aktiv energiSifferkapacitet. 7,2

kWh

Export

Vektorsum.

4.8.0

Reaktiv energiSifferkapacitet. 7,2

kVarh

Export

1.7.0

Effekt kW L1,L2,L3

kW

Import

Vektorsum.

21.7.0

Effekt kW L1

kW

Import

41.7.0

Effekt kW L2

kW

Import

61.7.0

Effekt kW L3

kW

Import

2.7.0

Effekt kW L1,L2,L3

kW

Export

Vektorsum.

22.7.0

Effekt kW L1

kW

Export

42.7.0

Effekt kW L2

kW

Export

62.7.0

Effekt kW L3

kW

Export

33.7.0

Effektfaktor Cos FI L1

53.7.0

Effektfaktor Cos FI L2

73.7.0

Effektfaktor Cos FI L3

0.4.2

Transformator omsättning

32.7.0

Spänning fas L1

V

52.7.0

Spänning fas L2

V

72.7.0

Spänning fas L3 

V

31.7.0

Ström fas L1

A

51.7.0

Ström fas L2

A

71.7.0

Ström fas L3

A

1.0.0

Dagens Datum/ Tid

(Normaltid)

Aktiv energiSifferkapacitet. 5,2

kWh

Import sek.

Vektorsum.

Reaktiv energiSifferkapacitet. 5,2

kVArh

Import sek.

Aktiv energiSifferkapacitet. 5,2

kWh

Export sek.

Vektorsum.

Reaktiv energiSifferkapacitet. 5,2

kVarh

Export sek.

0.2.0

Firmware

0.2.2

Firmware revision

Användarmanualer