Vår miljöpolicy

Lerum Energi är miljödiplomerat och verkar aktivt för ett miljösmart agerande såväl i den interna verksamheten som i kontakter med kunder och leverantörer. Vi har i flera år jobbat målmedvetet med förnyelsebar energi och miljöfrågor som hör ihop med energibranschen. 

Naturliga ingredienser i detta är: 

  • Att följa gällande miljölagstiftning

  • Att säkerställa så att som elhandlare förse samtliga lokala kunder med 100% förnyelsebar el.

  • Att miljöaspekter ska ingå som en naturlig del i såväl anläggning som underhåll av elnät

  • Att återanvändning, återvinning och avfallshantering sköts på ett optimalt sätt med ett kretsloppstänkande som ledstjärna.

Vad är miljödiplomering? 

Miljödiplomering av verksamheter är ett miljöledningssystem som utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är i första hand anpassad för små och medelstora verksamheter. Svensk Miljöbas har också en kravstandard för miljödiplomering av evenemang.

En miljödiplomering innebär att verksamheten inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska verksamhetens miljöbelastning. En miljödiplomering kan även bidra till att verksamhetens varumärke stärks och med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.