Den svenska fjärrvärmen tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade och är i princip fossilfri. Det gör fjärrvärmen till en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle.

På våra fyra fjärrvärmeverk skapar vi varje dag fossilfri värme till hushåll, äldreboenden, skolor och andra fastigheter. Bränslet vi använder består av rester från skogsavverkning och sågverk som annars skulle gått till spillo. 

Avlastar elnätet

Tillsammans genererar våra svenska fjärrvärmeverk över 42 TWh värmeenergi varje år. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms faktiskt med fjärrvärme. Eftersom värmen produceras med minimalt inslag av el avlastar det elnätet och bidrar till att hålla elpriserna nere på den svenska elbörsen.

Fjärrvärmen fungerar som ett blodomlopp där varmt vatten pumpas ut från fjärrvärmeverken och avsvalnat vatten återvänder.

Bidrar till omställningen

Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning till fossilfria bränslen faktiskt den främsta förklaringen till att Sveriges lyckades nå klimatmålen i Kyoto-avtalet. Dessutom har lokala luftföroreningar minskat i takt med att mindre värmepannor ersatts med fjärrvärme.

En kraft för framtiden

Fjärrvärme är en viktig kraftkälla för framtiden. Här kan du läsa mer om våra lokala fjärrvärmeverk och hur de värmer allt från Vattenpalatset till villor och radhus.

Vårt hållbarhetsarbete 2024

Som lokalt energibolag har vi ett ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle. För oss handlar det lika mycket om klimatet, som vår lokala miljö och alla vi som bor här. Vår produktion av förnyelsebar energi är en del av vårt arbete för att bidra till ett klimatneutralt samhälle. Förutom fjärrvärme producerar vi förnybar el från vattenkraft och i vår elhandel säljer vi såväl förnybar och lokalproducerad Säveåel som fossilfri el.