Våra löften till dig som kund

Som ditt lokala energibolag har vi ett stort ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle. För oss handlar det lika mycket om klimatet, som vår lokala miljö och alla vi som bor här.
Här är våra tre hållbarhetslöften för 2024 som genomsyrar allt vi gör:

Vårt miljöarbete 

Som energiproducent ska vi lämna så små miljöavtryck som möjligt och verka för biologisk mångfald.
Våra fiskomlöp och våra ålyngelledare gör det möjligt för öringen och ålen att vandra upp och tillbaka längs Säveån. Det bidrar till ökad biologisk mångfald och gynnar även andra arter, som den rödlistade flodpärlmusslan.
Vi stöttar även BirdLifes arbete för att skydda pilgrimsfalken. Under sommaren bekostar vi städinsatser i Säveån då dykare rensar botten från skräp och skrot.

Vårt klimatarbete

Som energibolag ska vi vara en positiv kraft i omställningen till en klimatneutral framtid.
I vår elhandel säljer vi naturligtvis endast fossilfri el. Dessutom producerar vi egen förnybar el i våra tre vattenkraftverk längs Säveån. I våra fjärrvärmeverk skapar vi förnybar värme av rester från skogsbruk och sågverk som annars gått till spillo. Vi investerar i ett stabilt elnät för framtiden och vi skapar laddplatser för elbilar.

Vårt arbete för lokalsamhället

Som lokalt bolag ska vi bidra till ett levande lokalsamhälle med ett rikt och aktivt föreningsliv.
Vi brinner för livet här i Lerum. Därför sponsrar vi varje år 20 lokala föreningar inom allt från fotboll och BMX till orientering och biodling. Vi arrangerar events för alla åldrar och arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald inom arbetslivet. Flera gånger per år gör vi särskilda kundkampanjer där våra föreningar ges möjlighet att få in extra pengar. Det handlar till exempel om vår julgranskampanj, påskäggskampanj och sillkampanj.