2022-10-13

Viktig information till dig som har Fjärrvärme i Lerum

Måndag den 17 oktober behöver vi stänga av fjärrvärmen på hela Lerums fjärrvärmenät. Detta på grund av läckage på fjärrvärmeledningen. Då denna avstängning sker på vår huvudledning kommer alla våra fjärrvärmekunder i Lerum att drabbas. Vi kommer även att stoppa våra pannor under denna avstängning. Det kommer inte att finnas värme eller varmvatten under dessa timmar. Kallvattnet påverkas inte.

Planerad avstängning:

Start: Måndag 17 oktober kl. 21.00
Slut: Tisdag 18 oktober kl. 07.00

Detta påverkar inte fjärrvärmenäten i Stenkullen, Gråbo eller Floda.