2021-01-05

Vi vädersäkrar och förstärker elnätet i Uddared!

Under kommande halvår fortsätter Lerum Energis investeringsprojekt i bland annat Uddared där vi vädersäkrar och förstärker elnätet.
 

Stefan Persson och Kristoffer Ekberg från Vattenfall.

Under hösten 2020 påbörjade vi arbetat med att bygga om 7 transformatorstationer. 3 är klara och har fått gammal utrustning utbytt. För att få optimal effekt av detta arbete grävs också en 5 kilometer lång sträcka mellan Oryd, Hjortås och Gröna Sik. Där ersätter vi luftledningar med markkabel och sätter nya stationer och kabelskåp.

Arbetet beräknas vara klart i juni 2021 och vi kommer att göra en del nedslag i arbetet för att följa projektets framfart!