2023-05-31

Vi står redo för årets ålyngelvandring 

Sedan ett par veckor tillbaka har vi startat igång vattenflödet genom den populära ålyngelledaren vid Floda Kraftverk. En uppstart görs årligen när vi närmar oss den stora vandringsmånaden för ålynglen. I juni är det dags och vi står nu redo med såväl våra dolda ålyngelledare som fungerar året om som med den specialbyggda och visuella ledaren. Välkomna att besöka vår ålyngelpassage vid Floda Kraftverk.

Den gåtfulla ålen har funnits i över 70 miljoner år och är på många sätt en helt unik varelse. Populationen av ål har minskat dramatiskt till följd av överfiske, föroreningar och hinder som försvårar dess vandring. I samarbete med välkända ålexperten Stefan Larsson, biolog med vatteninriktning, installerade Lerum Energi under förra året en ny synlig ålyngelledare vid Floda Kraftverk.  

Installationen har väckt mycket positiv uppmärksamhet och passagen sträcker sig längs med grunden på kraftverket och in över bron. En dränkpump skapar ett lockande vattenflöde och på insidan har Stefan Larsson inrett röret med specialklätternät som ålen tar sig fram igenom. Under våren 2022 gav Länsstyrelsen sitt samtycke av konstruktionen och placeringen likväl som kommunen som ansvarar för brons yt-underlag. Ålyngelledaren skyddas av en väderbeständig plåt med halkskydd för fotgängare och cyklister. Ledaren är i drift från slutet av maj till senhösten där den sedan stängs av för säsongen för att skydda utrustningen när någon vandring ändå inte sker. 

I maj nästa år är det dags att starta igång igen och vi hoppas på så sätt att tillsammans med fiskvägarna i Hedefors och Hillefors att möjliggöra för ålen att vandra de 480 milen från Sargassohavet till Sävelången. Efter det att ålen kommit upp i sjösystemet tar det ca 10 år innan de skall påbörja sin vandring åter till havet. Passa på att ta med barnen och titta på ålyngelledaren i det vackra sommarvädret om ni ändå är på väg till Spindelskogen för lite lek. Lekande lärande är fantastiskt roligt! 

Vid Floda kraftverk finns en informationstavla där du kan läsa mer om ålen och dess vandring.