2022-09-29

Vattenrådens dag 2022 - Nationellt besök i Hillefors

Länsstyrelsen tillsammans med Vattenmyndigheterna ordnar varje år Vattenrådens dag. Vattenmyndigheten vill uppmärksamma vattenrådens viktiga arbete och i år utgick man från Göteborg med kompletterande studiebesök vid Hillefors Kraftverk. Lerum Energi tycker det är roligt att årets upplaga avVattenrådens dag gjorde ett besök till Hillefors för att få lyssna till och uppleva den fina natur vi har vid kraftverket.

Vattenmyndighetens årliga konferens har i år gått av stapeln i Göteborg med exkursionsdag förlagt till Säveån. Hela delegationen bjöds in till en guidad tur och ett trettiotal medverkande nappade på att ta sig ut till Stenkullen med pendeltåget.  

Väl i Stenkullen möttes gruppen upp av Bertil Svensson, tidigare anställd på Lerum Energi och idag verksam för SÖDRA/Västkuststiftelsen. Bertil är en erfaren guide som entusiastiskt berättar om naturen i Säveåns dalgång. Till sin hjälp hade han även rikskända Stefan Larsson, som i detta sammanhang företrädde Naturskyddsföreningen som är Sveriges största miljöorganisation. De ca. 30 deltagarna blev uppdelade i grupper och fick guidade turer och föredrag av Bertil, Stefan och Rolf från Hillefors Grynkvarn. Fokus låg på att berätta om kulturhistoria, biologin kring ån, våra fiskvägar i Hillefors och Hedefors vid Floda Kraftverk samt  den tekniska delen kring både kraftverket och grynkvarnen.

Vi på Lerum Energi tycker det är extra kul att årets upplaga av Vattenrådens dag gjorde ett besök till Hillefors för att få lyssna till och uppleva den fina natur vi har vid kraftverket. Vi är även stolta över arbetet med våra fiskvägar vid våra kraftverk åter uppmärksammas nationellt som ett föredöme på hur man kan bidra till ett fortsatt rikt djur- och naturliv vid Säveån. 

En lite småregnig morgon vid Hillefors.

Bertil Svensson föreläser om biologin kring Säveån.

Inne i grynkvarnen visades bland annat en film om tekniken i den gamla byggnaden.