2020-09-14

Varför lyser lamporna mitt på dagen?

Visst har du undrat varför lamporna i kommunen ibland lyser mitt på dagen? Och vem ansvarar egentligen för belysningen i Lerum? Faktum är att det är en samverkan mellan Lerums kommun och Lerum Energi.
- Vi arbetar tillsammans för att öka trygghetskänslan för våra invånare samtidigt som ljuset ska smälta in i stadsmiljön och bidra till en trevlig upplevelse, säger Henrik Thyrén, enhetschef, vägenheten sektor samhällsbyggnad. 

Lerums kommun ansvarar för ungefär 10 000 belysningspunkter med en brinntid på 4 300 timmar per år. Lerum Energi sköter drift och underhåll av anläggningarna.

Thomas Eriksson och Henrik Thyrén.

En belysningspunkt som fungerar gör stor nytta för den upplevda tryggheten. Därför är det förebyggande arbetet med belysningen viktigt.

Därför lyser lamporna

Fyra gånger per år gör Lerum Energi servicerundor, en så kallad rondering, och byter ut trasiga lampor. Rundorna görs i januari/februari, mars/april, augusti/september och oktober/november.
- En vanlig fråga som vi ofta får är varför gatubelysningen är tänd mitt på dagen. Vid en rondering tänder vi upp all belysning och kontrollerar att allt fungerar och byter ut trasiga lampor. Detta görs sektionsvis, berättar Thomas Eriksson, biträdande chef Service och Entreprenad på Lerum Energi.

Han poängterar att det vid direkt fara är viktigt att felanmäla på en gång till Lerum Energi, till exempel om en lucka saknas eller om man har kört på en stolpe.
Mindre akuta fel anmäls via appen Felanmälan Lerum eller via webben och åtgärdas löpande.

Ny belysning Bagges torg

Utöver trygghet vill Lerums kommun och Lerum Energi bidra till en trevlig utomhusmiljö. För ett tag sedan färdigställde Lerum Energi ny belysning för Växtrum. Nästa projekt är Bagges torg.
- Där är planen att vi ska förbättra belysningen för att öka både tryggheten och trivselfaktorn, berättar Henrik Thyrén.