2024-04-04

Vad har du som kund för ansvar i elnätet?

Något vi ofta får frågor kring är vad vi på Lerum Energi ansvarar för när det kommer till mätare, fasadskåp och kablar. Och visst kan det vara svårt att hålla koll på vad vi som elnätsföretag ansvarar för och vad du som fastighetsägare behöver lösa på egen hand. Här förklarar vi vad som gäller och vem som ansvarar för vad. 

Ansvar för fastighetsägare

Är man anläggningsinnehavare äger eller råder man över elanläggningen som är kopplad till fastigheten. Det innebär att när något behöver lagas eller förnyas måste man kontakta en behörig elinstallatör. Det är också viktigt att som anläggningsinnehavare ha tillräckligt med kunskap om anläggningen för att det elinstallationsföretag man anlitar ska kunna utföra arbete på ett säkert sätt. 

Fastighetsägaren ansvarar för följande i anläggningen:

 • Säkringar

 • Fasadskåpet

 • Att mätartavlor och alla fasta installationer i elanläggningen är korrekt installerade och inte innebär risk för olyckor eller skador

 • Ordna med kabelväg invändigt(som montage av kabelstegar, ankarskena och ankarjärn)

 • Att åtgärda påtagliga brister

 • Att elmätaren är lättåtkomlig för Lerum Energis montörer

 • Att anmäla arbeten som påverkar vår möjlighet att samla in mätvärden

 • Att bekosta schaktarbete på egen fastighet samt lägga kabelskyddsrör, både vid nyanslutningar och förändring på inkommande elkabel

Lerum Energis ansvar som elnätsföretag

 • Att se till att elen kommer fram till fastigheten

 • Att samla in mätvärden

 • Mark- och elarbeten utanför din tomt

 • Kabelskåp och nätstation

 • Elmätaren

Är allt i ordning inför mätarbytet?

Just nu är vi i full fart med att byta ut 18 000 elmätare i Lerums kommun. Dessa nya mätare ger dig en bättre överblick och kontroll över din elanvändning. Till den nya mätaren kan du koppla flera smarta tjänster så att du kan styra din elanvändning över dygnet och använda nätet smart när utrymmet är som störst. Det är därför viktigt att den utrustning som tillhör fastigheten är lättillgänglig och säker när vi kommer ut och det är fastighetsägarens ansvar att se till att så är fallet.