2022-10-05

Vad gäller vid byte av huvudsäkring?

Många ser just nu över sina elkostnader och hur de kan minska på dessa. Det gäller inte bara elhandeln utan även elnätet. På elnätsfakturan betalar du en fast abonnemangsavgift för den huvudsäkring du har. Genom att se till att ha rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har större säkring än du faktiskt behöver, kan du säkra ner och på så sätt sänka din elnätskostnad. Om du är osäker på valet av huvudsäkring kan en behörig elektriker hjälpa dig att se över din elanläggning.

Säkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Storleken på säkringen, alltså mängden ampere (A), avgör hur mycket el du kan använda där hemma. Oftast hittar du huvudsäkringen i ditt mätarskåp eller precis intill. Om propparna går ofta där hemma kan det betyda att du behöver en större huvudsäkring. Det är vanligt i samband med att man skaffar en ny effektkrävande apparat som en diskmaskin, fjärrvärmepump eller bastu.

-Det många kunder har dålig koll på är gränsdragningen mellan vårt(elnätsägarens) ansvar och kundens ansvar, säger Tommy Wedlin, projektledare på Lerum Energi. 

Anlita en behörig elektriker så får du hjälp med både val av säkringsstorlek och själva bytet. Elektrikern kommer sköta kontakten med Lerum Energi, men påminn elektrikern om att skicka in sin anmälan i god tid. När huvudsäkringen väl är på plats och vi registrerat förändringen justerar vi din elnätsavgift på nästa faktura.

-I en ”normalanslutning” för till exempel en villa är vi på Lerum Energi ansvariga för kabeln fram till fasadskåpet. Rent krasst är gränsdragningen att Lerum Energi äger själva kabeln fram till anläggningen och kunden äger själva kopplingsklämman där kabeln är ansluten och allt efter det(Se bild). Kunden ska även se till att det finns en plats för elmätaren som Lerum Energi äger, berättar Tommy vidare.

Vad gäller säkringar så är de färgkodade för att kunden själv ska kunna se vilken huvudsäkring som sitter installerad, motsvarande färg ska även finnas på passdelen i botten. Det är passdelen som ska styra vad kunden betalar för, den gör att det inte går att sätta in en större säkring än vad abonnemanget tillåter, men det är fritt fram att sätta in en mindre om man så önskar.

Färgen på säkringar och passdelar:

  • 10A = Röd

  • 16A = Grå

  • 20A = Blå

 

  • 25A = Gul

  • 35A = Svart

  • 63A = Koppar