2023-11-06

Upptäck fördelarna med våra nya smarta elmätare!

Vi är i full gång med att byta ut 18 000 elmätare i Lerums kommun, ett arbete som kommer att pågå under hela 2024.
Du kanske undrar vilka fördelarna är med den nya mätaren? 

Den nya elmätaren är förberedd för att du ska kunna se din förbrukning per kvart och koppla på funktioner för klimatsmart energieffektivisering. Bättre överblick och kontroll över din elanvändning!

  • Den är förberedd för att du ska kunna se din förbrukning per kvart och ger möjlighet för dig att vara aktiv och koppla på klimatsmarta lösningar för energieffektivisering.

  • Du kan få en bättre överblick och kontroll över din elanvändning och styra din användning över dygnet, så att du använder nätet smart när utrymmet är som störst.

  • Elmätaren registrerar även energi- och elkvalitetsdata, vilket gör det mycket lättare för oss att finna orsaker till försämrad elkvalitet.

  • Den är förberedd med ett lokalt kundgränssnitt av öppen standard, en anslutningsport, som gör det möjligt för dig att ansluta kompatibel utrustning (RJ12) för energitjänster från en tredjepartsleverantör. Du väljer själv om du vill aktivera porten och kontaktar oss om du vill aktivera den. 

  • Vissa tjänster kommer kunna fjärrstyras så att vi kan hjälpa dig utan att behöva skicka ut en tekniker.

  • Det kommer bli enklare att ansluta en solcellsanläggning till elnätet då elmätaren både kan registrera uttag och inmatning till elnätet.

Vår senaste elmätare tillverkas av det danska företaget Kamstrup och modellen heter OMNIA e-meter.
I vår Kunskapsbank kan du få svar på fler frågor om mätaren och mätarbytet.