2023-01-05

Uppdaterat elstödsförslag till företag 

Strax innan jul meddelade regeringen att Svenska kraftnät (SvK) fått nytt uppdrag om att ta fram förslag på elstöd till företag, kommuner och föreningar. I ett pressmeddelande under gårdagen presenterades det nya förslaget av SvK.

Det nya förslaget bygger på en liknande modell som för utlovat stöd till hushåll och innebär att ersättningen endast omfattar elområde 3 samt 4 där Lerum tillhör elområde 3. Vidare föreslås stödet att ha ett tak på 22 miljoner kronor för att inte strida mot EU-regler om statsstöd. Omfattningen av stödet till respektive företag baseras på förbrukningen under oktober 2021- september 2022. Detta kommer att innebära att företag i vårt elområde 3 förväntas få 50 öre per förbrukad kWh upp till föreslaget maxtak. För att kunna ta del av stödet skall företaget inneha elnätsavtalet för aktuell anläggning den 17 november 2022. De som tecknat avtal senare får ingen ersättning. Du som kund kan se historisk förbrukning via vår hemsida, under Mina sidor, eller i vår App. 

Vad händer nu med det nya förslaget till företag?

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer nu att pröva förslaget från Svenska Kraftnät (SvK). 

Påverkas förslaget till privathushåll?

Nej. För hushållen har regeringen redan tidigare fattat beslut om elprisstöd med utbetalningar som ligger planerade till februari. Försäkringskassan har fått i uppdrag att betala ut stödet till elkonsumenterna och för att ta del av det senaste som händer kring planerade utbetalningar uppdaterar Försäkringskassan sin webbsida löpande.

Utbetalning av elstöd

Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att förbereda för att kunna betala ut stöd till elkunder i Sverige.