2023-01-20

 

 

Trygg belysning i växtrummen

Lerum Energi har under ett antal år installerat belysning i Växtrums vackra miljöer runt om i kommunen. Syftet med ljussättningen är att skapa trygga miljöer som människor, stora som små, vill besöka. Att skapa trygg belysning under kvällstid och under årets mörkaste dagar är en viktig del för promenader och härlig utomhusvistelse. Växtrummen är inte bara vackra att besöka under vår, prunkande sommar eller färgsprakande höst utan är fina platser att uppleva även nu i januari, februari och framåt. 

Brobackslänten är ett av de växtrum som Lerum Energi installerat belysning på. Iris Grabe, Trädgårdsmästare på Växtrum Lerum, berättar att Brobackslänten tidigare varit en plats som många undvikit, men som tack vare belysningen och växtrumsdesignern Eva Robild blivit en av de mer välbesökta platserna i Lerums centrum. 2021 gjorde Eva Robild om Brobackslänten till en yta för möten och lärande. Oavsett om det handlar om en odling, en bokrelease, eller kanske en liten konsert. Platsen är bokningsbar och går att hyra för olika typer av event via Lerums kommun och på Lerum Energi är vi glada över att ha kunnat bidra till en tryggare plats i centrum. 

Iris berättar också att man genom att stamma upp de befintliga idegranarna kunde få in mer av det naturliga dagsljuset. Tidigare var platsen avskärmad från den trafikerade vägen, men genom att släppa in ljuset kunde Växtrum samtidigt skapa en tydlig känsla av rum. Med ytterligare förstärkning från den belysning som Lerum Energi installerat känner sig besökarna synliga och tryggare. Ljussättningen har utöver trygghets-och trevnadsaspekten även en estetisk funktion. De skapar fascinerande skuggspel i växtrummen där de vajande gräsen, bladverken och grenverkens organiska former framträder och förstärks. Detta är något som besökarna även kan njuta av en kall vinterdag. 

Tillsammans med Växtrum vill vi möjliggöra en bättre och tryggare upplevelse som fungerar året runt. Ju bredare och mer varierad målgrupp som nyttjar växtrummen och den offentliga miljön, ju tryggare och trevligare miljö blir det för samtliga invånare menar Iris Grabe. Inom kort kommer även arbetet med årets nya projekt ihop med den kända växtrumsdesignern Peter Korn att påbörjas. Tag del av årets spännande projekt här 

Fotograf: Mattias Jansson, Lerums Kommun