2023-01-23

Trevligt besök av Lerum Friidrott

Efter lunch fick vi ett trevligt besök av Lerums Friidrott som dagen till ära hade med sig ett fint diplom för mångårigt samarbete. Hans Pihl, styrelseledamot för Lerums Friidrott, tackar för att Lerum Energi under många år varit huvudsponsor och stöttat föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Vi tackar för det fina arbete klubben gör med såväl Lerumsloppet som med ungdomar, barn och vuxna i vår kommun. Det idrottsrörelsen och föreningslivet i stort gör för vårt samhälle är viktigt och skapar lust och positiva värden av att hålla sig i psykisk och fysisk god form. 

Idrottsrörelsen är hållbar på många områden, framför allt inom social hållbarhet. Här gör förbund, föreningar och medlemmar stora samhällsinsatser för folkhälsa, demokrati, inkludering och folkbildning. Att bidra till en hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva idrott och för idrottens långsiktiga överlevnad, samhällsnytta och trovärdighet skriver Riksidrottsförbundet i ett uttalande på sin webbsida.