2020-09-22

Träffa oss och snacka el!

Vi kommer att vara på plats i Lerum kommuns kundcenter KomIn vid Bagges torg 23 och 24 september. Passa på att ställa frågor om elhandelsavtal och elmarknaden med vår säljare Jim Mänty.

Vid besöket kan du också få frågeformuläret till vår nya gemensamma quiz genom växtrummen. Bland de 50 första som tar quizlapp delar vi ut en energisnål LED-lampa. 

 

Lerum Energi har det senare året ingått ett partnerskap med Växtrum. Sprunget ur det samarbetsavtalet är att Lerum Energi bekostat belysning på fyra av de tio växtrummen.

- Det känns viktigt och bra att vi kan bidra med trygghetsskapande åtgärder nu när vi går mot mörkare tider igen, säger Jenny Nordlund marknadschef på Lerums energi.