2021-05-05

Tillfälligt problem med laddstolpar i hela kommunen

Det har dessvärre uppstått ett systemfel i uppkopplingen till kommunens laddstolpar. Felsökning pågår och Vattenfall arbetar för en snabb lösning.