2021-05-26

Tillfällig driftstörning i vårt ärendehanteringssystem

På grund av driftstörning i vårt ärendehanteringssystem så kan vi för närvarande ej skicka eller ta emot inkommande mail. Detta gör att vi tyvärr har längre svarstider just nu. Felsökning pågår och vi jobbar på en snabb lösning!

Vänligen kontakta kundservice på 0302-558 50 vid frågor och akuta ärenden.