2020-09-29

Test av vattenrännan vid Hillefors Grynkvarn

Senast vatten rann i rännan vid Hillefors grynkvarn var för cirka 30 år sedan. Efter en omfattande renovering var det igår dags att testa att vattenfylla rännan. 

Under åren har Hillefors Grynkvarns Museiförening renoverat kvarnrännan med nya reglar och plankor. Dessutom är turbinhuset helt ombyggt. 

Gårdagens test syftade till att se om rännan höll för vattentrycket, var det läcker och hur fort den tätnar.  Därför kommer det att stå vatten i rännan cirka en vecka. 

- Vår målsättning är att få igång kvarnen så småningom för att demonstrera hur det gick till när det begav sig, säger Rolf Svensson, engagerad medlem i föreningen. 

Tommy Markusson från Lerum Energi var på plats för att lyfta upp sättar som utgör dammluckor. 

 

Tommy Markusson gör sig redo att lyfta upp två sättar för att börja fylla rännan med vatten.

De två första sättarna är upplyfta!

Vattnet börjar att rinna in i rännan.

Vattenfylld!

Läs mer om Hillefors Grynkvarn och deras arbete här