2024-03-18

Svenska kraftnät genomför arbete med sprängning april-november

Under förra året inleddes byggnationen av den nya ledningen mellan ny station i Ingelkärr i Ale kommun och befintlig station i Stenkullen i Lerums kommun. 

Den nya ledningen bidrar till att stärka transmissionsnätet i Västra Götaland och öka överföringskapaciteten i Göteborgsområdet. 

Entreprenaden utförs i samverkan med NCC som nu kommer att börja med lindragningen. Arbetet kommer att ske med start i slutet av april och beräknas pågå fram till november då de är framme i Stenkullen. 

Sprängskarvning kan låta högt

Då faslinorna levereras i längder om cirka 2000 meter så kommer dessa att behöva skarvas på några platser. För att skarva ihop faslinorna kommer en arbetsmetod som kallas sprängskarvning att användas. Det innebär att en friluftsdetonation kommer att ske. Ljudet från den typen av detonation sprids längre än vid vanlig sprängning där ljudet ofta dämpas av sprängmattor. 

Här genomförs sprängskarvning: 

  • Under perioden april-juni kommer sprängskarvning att ske strax söder om Björsjödal, Nol. 

  • Under augusti till oktober är sprängskarvning planerad en bit väster om Stakeberg, Stenkullen. 

Var uppmärksam i samband med lindragningen

För att kunna dra ut faslinorna kommer man först att rulla ut en draglina på marken som sedan spänns upp i stolparna. Det kommer att märkas upp med skyltar på vägar och stigar som finns i anslutning till de områden där arbetet pågår för tillfället. Men då draglinan kommer att ändra höjdläge så är det viktigt att vara lite extra uppmärksam om du skulle befinna dig i ledningsgatan under tiden som arbetet pågår. 

Vill du få information inför varje tillfälle som det genomförs en sprängskarvning? 

Ta kontakt med NCC
Mejl:
Telefon: 072-0843186