2021-11-02

Styrelsen på M4 besök

Under fredagen besökte styrelsen vår kommande mottagningsstation M4 Johanneberg. Effektbehovet i Lerums kommun ökar och vi planerar därför för att driftsätta den nya mottagningsstationen i december månad. 

Vi har under lång tid gjort stora investeringar för att skapa en stabil och välutvecklad infrastruktur med hög leverans- och driftsäkerhet. Det gör att vi idag har få avbrott och kan genomföra snabbare åtgärder om fel skulle uppstå. 

M4 Johanneberg sett från utsidan och innan driftsättning.

Johan Brandt, Projektledare elnät, gav styrelsen en fin genomgång av den ännu ej driftsatta anläggningen. Över hela Sverige finns stamnät med ledningar som överför el med en spänning på 400- och 130kV.  I mottagningsstationer transformeras spänningen ner för distribution lokalt. I M4 Johannebergs fall från 130- till 20kV. Tyngre industrier försörjs direkt med 20kV, resten fördelas ut i lokalnätet via mindre nätstationer, där spänningen transformeras till 400- och 230V för att sedan hamna i ditt eluttag. 

VD Mats Jakobsson och projektledare Johan Brandt berättar om anläggningens funktion och om samhällsnyttan med M4.

En annan samhällsnytta är att man kan mata Lerum med el från två olika anläggningar framgent. Detta kommer att ge högre redundans och säkerhet för kortare avbrottstider om elen av någon anledning behöver brytas eller om fel uppstår.

Om större strömavbrott skulle inträffa kan vi manövrera anläggningen med kraftfulla batterier.

I denna sidobyggnad omvandlas 130- till 20 kV. Utrustningen ljuddämpas och erbjuder också splitterskydd som förstärkt säkerhet.