2023-08-24

Studiebesök ska locka fler elever till energibranschen

Intill den nya generatorn i Floda kraftverk lyssnar ett 15-tal gymnasieelever från Lerums Teknikcollege årskurs 2 på Lerum Energi som öppnat upp sin vattenkraft- och fjärrvärmeutställning dagen till ära.
– För oss är det viktigt att få fler elever intresserade av att söka sig till energibranschen och vi är väldigt glada att teknikklasserna vill besöka oss, säger Jenny Nordlund, marknadschef på Lerum Energi.

Eleverna som har spridit ut sig framför utställningsskärmarna är den andra av dagens fyra gymnasieklasser som besöker kraftverket. Studiebesöket inleds med en genomgång av vattenkraftens historia och roll i samhället.

Eleverna från teknikprogrammet var en av de fyra klasserna som var på studiebesök i Floda kraftverk.

Jenny Nordlund berättar om vattenkraftens historia och roll i samhället.

– Här i Floda har kraftverket en effekt på 360 kW. Är det någon som kan gissa hur många varv en elbil kan köra runt jorden med den el som produceras här, frågar Jenny Nordlund.

Den bästa gissningen landar på 170 varv – snubblande nära Lerum Energis beräkning på 175 varv. Läraren Ingemar Ceicer nickar och ler nöjt. För honom är studiebesöket en fin möjlighet för eleverna att få se hur det man pratar teoretiskt om i klassrummen fungerar i praktiken.

– Det är väldigt värdefullt att få komma hit och lyssna på experter som är bra på att förklara. Det passar bra in i undervisningen att få se hur det ser ut i verkligheten, säger Ingemar Ceicer.

Efter Jenny Nordlund tar Tommy Markusson över stafettpinnen. Han har arbetat på Lerum Energi i 18 år. Som distributionselektriker arbetar han med drift och underhåll av Lerum Energis tre vattenkraftverk. Han förklarar mer tekniskt, bland annat hur vattenflöden regleras och hur den propellerliknande rotorn driver generatorn.

Tommy Markusson visar och berättar hur generatorn fungerar.

Uder hela studiebesöket surrar det i kraftverket. Även om generatorn är avstängd för att hålla nere ljudnivån tränger hela tiden Säveåns brus in. Eleverna får en välkommen bensträckare och leds ut på bron där de får en demonstration av ålyngelrännan – ett rör som löper längs fasaden och mynnar ut ovanför kraftverksluckorna. På insidan har röret klätts med ett membran som ålarna kan ta spjärn mot och en vattenpump ser till att röret hålls fuktigt.

– Ålynglen som passerar här är inte mer än tio centimeter långa, berättar Jenny Nordlund.

Tillsammans med omlöpen i Hillefors och Hedefors innebär ålrännan att ålyngel kan ta sig hela vägen upp till Sävelången.

Det sista passet på studiebesöket leds av Anders Glimfjord som är civilingenjör och arbetar med Lerum Energis fjärrvärme. Han börjar med att visa upp utställningshålet utanför kraftverket där nyfikna kan se hur fjärrvärmerör är konstruerade.

Anders Glimfjord visar utställningshålet där man kan se hur fjärrvärmerör löper under marken.

Tillbaka inne i kraftverket får eleverna känna på rören och se bränslet som används i fjärrvärmeverket. Anders håller upp en hink med små pinnar och trä- och barkbitar.

– Så här ser nästan allt vårt bränsle ut, det är avfall från skogsavverkning. Sånt som annars bara hade legat kvar i skogen och förmultnat.

För oss på Lerum Energi är studiebesöken en del av vår samverkan med kommunens skolor. Vi har bland annat ett väl utarbetat samarbete med El- och energiprogrammet där vi erbjuder praktikplatser och har även sponsrat skolan med ett el-labb där eleverna kan arbeta och experimentera i en säker och verklighetsnära miljö

– Samarbetet med skolan är ett sätt att få upp elevernas ögon för energibranschen. Det är en riktig framtidsbransch som växer snabbt. Vi kommer att ha ett enormt behov av elektriker och ingenjörer framöver och förhoppningsvis kommer många av dem att komma från Lerums gymnasium, säger Jenny Nordlund.