2023-10-06

Studiebesök för Lerum Energis styrelse

Förra fredagen besökte styrelsen våra mottagningsstationer M1 Berg och M4 Johanneberg samt två av våra fjärrvärmeanläggningar i Aspedalen och i Floda. I takt med elektrifieringen av samhället har ett stabilt elnät blivit allt viktigare och fjärrvärmen spelar en central roll för att avlasta nätet.

Lerum matas från två håll

Samhällsnyttan med att ha två stora mottagningsstationer är framförallt att vi kan mata Lerum med el från två olika anläggningar. Detta ger högre redundans och säkerhet för kortare avbrottstider om elen av någon anledning behöver brytas eller om fel uppstår. Om riktigt stora strömavbrott skulle inträffa kan vi manövrera anläggningen med kraftfulla batterier berättar Johan Brandt, Projektledare elnät, för styrelsen.Att vi idag har så hög leverans- och driftsäkerhet beror på många år av idoga investeringar för att skapa en stabil och välutvecklad infrastruktur. 

Så överförs elen från mottagningsstationerna

På nationell nivå finns stamnät med ledningar som överför el med en spänning på 400- och 130kiloVolt. I mottagningsstationer runt om i Sverige transformeras sedan spänningen ner för distribution lokalt. Här på M4 Johanneberg fördelas spänningen ner från 130- till 20kiloVolt. Tyngre industrier försörjs faktiskt direkt med 20kiloVolt, resten fördelas ut i lokalnätet via mindre nätstationer. I mindre nätstationer transformeras sedan spänningen till 400- och 230Volt för att sedan hamna i privathushållens eluttag. 

Johan Brandt visar runt deltagarna utanför M4.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en oerhört viktig del i energiomställningen och i Lerum finns 70 km fjärrvärmerör som transporterar värme från fyra olika fjärrvärmeverk. Styrelsen fick följa med till två av våra anläggningar under dagen och först ut var besök vid vår anläggning i Aspedalen.

Drift och marknadsläge

Väl på plats i Aspedalen demonstrerade Leif Viklund, Fjärrvärmechef på Lerum Energi, funktion och drift av vår fjärrvärmeanläggning. Att fylla på med bränsle i rätt tid och att arbeta med så bra förbränning som möjligt är viktigt. Just nu ser branschen såväl brist som kraftiga prisökningar på det bränsle som används inom fjärrvärmen. Därför känns det bra att Leif och hans team inom fjärrvärme redan säkrat ett års produktionsbehov av stamvedsflis. Ute på marknaden fattas otroliga mängder och detta beror på utebliven import från Ryssland, Belarus och Ukraina. 

Värmeöverföring 

Värmens resa börjar i värmeverket där bränslet förbränns och vatten hettas upp till mellan 70 och 120 grader. Det heta vattnet transporteras sedan till de fastigheter som ska värmas. 

När energin i det varma vattnet förs över till fastigheterna svalnar det, innan det leds tillbaka till värmeverket. Sedan värms det på nytt och skickas ut i nätet. Vi vill inte få tillbaka för mycket värme, utan kontrollera processen så att kunderna verkligen nyttjar värmen och att vi därigenom får tillbaka en kallare produkt. Fjärrvärmenätets tryck och temperaturreglering liknar faktiskt ett blodomlopp om man skall hitta en liknelse säger Leif. 

Bra samarbete med kommunen

Vi har ett bra samarbete med kommunen för att undvika att producera värme med biogas eller HVO-olja på morgontopparna. Kommunen startar sina anläggningar sekventstyrt med några minuter mellan varje anläggning. Det här gör att fjärrvärmen klarar topparna på ett bra sätt.

Tillvänster: Johan Brandt berättar och guidar på insidan av M4.
Till höger: Leif visar Fjärrvärmeverket vid Aspedalen.