2022-04-19

Störning i vattenflöden genom Säveån
den 17-18 april 2022

Händelsen har sannolikt orsakats av en driftstörning i en kraftstation uppströms ifrån Lerum Energis verksamhetsområde tidigt på morgonen den 17:e april. Driftstörningen medförde ett minskat utflöde från Mjörn till Sävelången mellan kl 07 och 19. 

Detta ledde i sin tur fram till att det kom för lite vatten till Sävelången vilket inte kommit till Lerum Energis kännedom. Floda kraftverk fick således successivt en flödesminskning och Hillefors kraftverk stoppades under dagen. Följande morgon den 18:e april hade flödet till Säveån återställts och är sedan dess i normal drift.

Lerum Energi ser allvarligt på det inträffade och har anmält händelsen till Länsstyrelsen. Vi samverkar regelbundet med Länsstyrelsen och med övriga ägare till kraftstationerna i Säveån för att minimera skador på natur och djurliv.