2023-08-07

Stora regnmängder och hårda vindar väntas under tisdagen

Regnovädret Hans har dragit in över Sverige och har medfört kraftig nederbörd på sina håll. Under tisdagen och onsdagen har SMHI utfärdat en gul varning i Lerums kommun med stora regnmängder och mycket hårda vindar.
- Vi ser för tillfället inte några stora risker för eldistributionen till följd av eventuellt höga vattennivåer i Lerum. Vind kan ha en påverkan på eldistributionen, men då vi har grävt ner stora delar av elnätet har vi klarat oss utan större påverkan under de senaste stormarna, säger Anders Zetterman, VD Lerum Energi. 

Under tisdagen fördjupas ett lågtryck över Sverige och prognosen är just nu blåsigt med mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar och stora regnmängder som kan orsaka höga flöden.
 
- Vi följer kontinuerligt aktuella vattennivåer och flöden i Säveån. Just nu har flödet ökat från en låg nivå på ca 8 m3/s i fredags till ca 20 m3/s på måndag morgon genom våra kraftstationer på grund av nederbörden och därmed ökad tappning från överliggande kraftstationer, säger Stefan Börjesjö, Anläggningsägare vattenkraft på Lerum energi. 

Vattenflödet vid Floda kraftverk

Medelvattenföringen genom Lerum Energis kraftstationer är 18 m3/s. Mjörns vattennivå är just nu cirka 2 decimeter lägre än årsmedelvärdet och tappningen från Mjörn kan succesivt öka med ytterligare cirka 7 m3/s under kommande vecka. 

- I dagsläget ser vi ingen överhängande risk för översvämningsproblem längs Säveån men vi följer vattenläget kontinuerligt. I de fall vi närmar oss snabbt stigande nivåer och höga flöden finns en väl etablerad samverkan med länsstyrelsen, kommun och räddningstjänst med flera, säger Stefan Börjesjö. 

Följ väderutvecklingen på SMHI:s hemsida

Det här betyder SMHI:s varningsfärger

 
GUL VARNING

 • Konsekvenser för samhället.
  Vädervarningar på gul nivå innebär att vädret kan medföra konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en fara för allmänheten och orsaka vissa skador på egendom och miljö. Det kan också bli störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafiken. Vädrets påverkan kan skilja sig åt lokalt. Det betyder att särskilt utsatta platser kan drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.

 • Vad ska du göra?
  Var extra uppmärksam på hur vädret utvecklar sig där du är. Tänk på vad du kan göra för att minska risken för skador på dig själv, din omgivning och din egendom. Det gäller särskilt dig som bor eller vistas i ett utsatt område, eller dig som tillhör en riskgrupp.

ORANGE VARNING

 • Allvarliga konsekvenser för samhället.
  Vädervarningar på orange nivå innebär att vädret kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en fara för allmänheten och orsaka stora skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafiken. Vädrets påverkan kan skilja sig åt lokalt. Det betyder att särskilt utsatta platser kan drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.

 • Vad ska du göra?
  Du bör överväga att avstå från aktiviteter som utsätter dig för risker som vädret kan medföra. Gör vad du kan för att minska risken för skador på dig själv, din omgivning och din egendom.

RÖD VARNING

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.
  Vädervarningar på röd nivå innebär att vädret kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en stor fara för allmänheten och orsaka mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för omfattande störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafik och blåljusverksamhet.

 • Vad ska du göra?
  Du bör avstå helt från aktiviteter som innebär att du är utsatt för risker som vädret kan medföra. Gör vad du kan för att minska risken för skador på dig själv, din omgivning och din egendom.