2022-01-20

Stickprov för korrekta mätvärden till kund

Nu är det åter dags för den årliga och rikstäckande kvalitetsundersökningen av elmätare för hushåll. Kvalitetskontrollen görs genom ett stickprov där utvalda elmätare skickas in till ackrediterade testlabb. Därmed kan eventuella fel identifieras och dålig teknik snabbt bytas ut.

”Det nationella stickprovet” innebär att elnätsbolag rapporterar in vilka mätare de har uppsatta för mätning av energiförbrukning för hushåll. Swedac (kontrollmyndigheten för bland annat elmätare) väljer ut en eller flera mätartyper som skall ingå i en stickprovskontroll. Därefter meddelas berörda elnätsbolag vilka slumpvis utvalda mätare som skall tas ner och skickas in för provning. När provningen av mätarna gjorts delger elnätsbolaget resultatet av provningen med Swedac. 

Om en viss mätartyp får för många anmärkningar kan elnätsbolag som har den aktuella mätartypen åläggas att byta ut alla dessa mätare inom ett år.  

- Syftet med kvalitetskontrollen är att både våra kunder och vi som elnätsbolag skall känna oss trygga med att våra elmätare mäter korrekt, säger Stefan Bertrandsson, Mätansvarig på Lerum Energi. Lerum Energi är mycket nöjda med den tillförlitlighet och säkerhet som de oberoende kontrollerna ger. Att våra kunder har förtroende för de mätvärden som samlas in är oerhört viktigt för oss berättar Stefan vidare. 

Vill du läsa mer om det nationella stickprovet kan du gå in på följande länk: