2024-04-22

Snart finns det fjärrvärme i Bäckamaden

I slutet av förra veckan avslutades den sista svetsningen på rören, vilket markerade anslutningen av den nya sektionen som ska förse kommande bostadshus med fjärrvärme. Detta steg är avgörande för att säkerställa en effektiv och pålitlig distribution av värme till de framtida bostadsenheterna. Det har även gjorts en röntgen för att säkerställa att allt ser bra ut och rören har nu fyllts med vatten. 

Här svetsas ett T-stycke fast i det befintliga röret som förser den närliggande skolan och förskolan med fjärrvärme.