2024-07-01

Snabb insats efter brand i Floda

På fredag eftermiddag den 28 juni utbröt en brand i Floda fjärrvärmeverk. Upp emot 500 hushåll blev utan värme och varmvatten till följd av branden. Lerum Energi tillsatte omgående en krisledningsgrupp för att snabbt och effektivt få igång varmvatten och värmeförsörjningen till lokalsamhället. Redan på söndag kväll var ny tillfällig panna installerad och på måndagsmorgonen var det åter möjligt att använda varmvatten.

När branden bröt ut på fredag eftermiddag var brandkåren snabbt på plats och räddningstjänsten jobbade med eftersläckning fram till klockan 22. Vår VD Anders Zetterman försäkrade att ingen kommit till skada, vilket alltid är vår högsta prioritet. Polisen spärrade av området direkt efter släckningsarbetet för att allt skulle vara under kontroll. 

Samtidigt som brandsläckningen pågick tillsatte Lerum Energi en krisledningsgrupp för att strukturera upp vilket arbete som behövde komma igång redan på lördagen och kontraktera viktiga samarbetsföretag. Vi satte också en tydlig kommunikationsstrategi där vi löpande under hela insatsen gett statusuppdateringar i sociala media och på vår hemsida. 

Temporär panncentral

Tidigt på lördag morgon var återställningsarbetet i full gång. Bland annat schaktades en ny fjärrvärmeledning fram samtidigt som den befintliga fjärrvärmeledningen kapades. En temporär panncentral levererades under eftermiddagen och arbetet med att få den på plats pågick intensivt hela dagen. 

För att underlätta för de hushåll som saknade duschmöjligheter kontaktades Novahallen i Floda och fick förfrågan om att låna ut sina duschar gratis för allmänheten. Även Portens Gym ställde upp och erbjöd sina duschar till allmänheten. 

-Det är fantastiskt att se när lokalsamhället kommer samman säger Jenny Nordlund, marknadschef på Lerum Energi. 

Fjärrvärmen släpptes på

Under söndagen fortsatte vi med svetsning, vattenfyllning, elinkoppling och påfyllning av pellets. Vår driftledare Martin Wikehult lyfte fram hur avgörande samarbetet med Rör och Svets, LP Entreprenad, Kommunens VA och Elkoncept varit för att komma så långt. Vid lunchtid levererades hela 17 ton pellets till den temporära pannan och de rådde febril aktivitet för att få klart allt i tid.

På söndag kväll kunde vi äntligen öppna kranarna för fjärrvärmen med hjälp av den temporära pannan. Detta betydde att värmen och varmvattnet var tillbaka för våra kunder i Floda, bara två dygn efter att branden gjorde huvudanläggningen obrukbar.

Installation av ytterligare en värmepanna

Utöver den tillfälliga panna som levererades under söndagen tillkom ytterligare en värmepanna veckan efter branden. Tillsammans kan båda pannorna generera upp till 1 000 kilowatt vilket säkerställer värmeförsörjningen en bit in på hösten medan Lerum Energi arbetar för en långsiktig lösning.

Under vecka 27 byggdes en ställning runt panncentralen och ett provisoriskt tak kommer att sättas upp för att väderskydda den branddrabbade anläggningen. Detta möjliggör en undersökning av om någon utrustning kan återanvändas. 

Enastående arbete

Anders Zetterman berömde det fantastiska samarbetet mellan alla som hjälpts åt för att få en lösning på plats.

- Trots det tråkiga som inträffat med branden har det ändå varit fantastiskt att se alla aktörer som kommit samman. Vi har sett ett välfungerande samarbete mellan räddningstjänst, polis, vår personal och alla entreprenörer som hjälpt till. Alla har ställt upp och gjort ett enastående arbete, säger Anders Zetterman. 

Vi riktar ett stort tack till allmänheten, våra anställda, samarbetspartners, räddningstjänst, polis, kommunen och media för ett fantastiskt samarbete under denna tid.

Tack för ert tålamod och stöd – vi fortsätter att jobba för att säkerställa pålitlig och hållbar energiförsörjning för alla våra kunder.