2023-05-08

Smarta hem- mätarbyte till hösten

På bilden ser vi Stefan Bertrandsson som är projektledare för mätarbytet, tillsammans med en av de nya mätarna.

Till hösten börjar Lerum Energi det omfattande arbetet med att byta ut alla elmätare i Lerum och Partille. Förarbetet är i full gång och totalt skall 33 000 elmätare bytas ut mot nya toppmoderna mätare. Investeringen möjliggör smartare hem för alla våra kunder och uppfyller även nya lagkrav som träder i kraft inom ett par år. 

Arbetet är redan i full gång internt även om kunderna kommer att märka av bytet först under hösten. Innan det blir dags att åka ut till kund för att göra ett fysiskt byte av själva mätaren så jobbar vi nu för fullt med att konfigurera nya enheter och integrera dessa med grundläggande IT-system. 

Flera mätare ute hos kund börjar bli gamla och det är nu rätt tid att göra ett skifte. Utöver åldersdimensionen och att samhället ställer nya krav på smartare hem så kommer även ett nytt lagkrav som träder i kraft den första januari 2025.  För att vara väl förberedda inför kundernas förväntningar och det nya lagkravet är det viktigt att inleda det omfattande bytet i god tid. 

Vi träffar Stefan Bertrandsson som är projektledare för det stora mätarbytet och frågar vilka förbättringar man som kund kan förvänta sig.
- Med de nya mätarna kan kunderna till exempel koppla upp utrustning till elmätaren för att enklare kunna läsa av uppgifter om sin förbrukning och få realtidsmätning. De nya mätarna har också en ny och modern typ av kommunikationslösning för att rapportera in mätvärden till oss vilket till exempel kommer att säkerställa att alla mätvärden kommer in i tid för fakturering, berättar Stefan.

Mätarna är utrustade med en HAN-port (P1-standard) som gör att man som kund kan ta del av detaljerad information om sin elförbrukning i realtid. De nya mätarna klarar dessutom av att hantera producerad energi vilket innebär att man inte behöver vänta på ett mätarbyte när man till exempel installerar solceller, något som tidigare var en del av processen. 

- Planen är att mätarbytena ska påbörjas under hösten och alla berörda kunder kommer ett par veckor innan mätarbytet få ett brev som innehåller all information om hur bytet går till och vad kunden själv behöver göra inför bytet, avslutar Stefan.
 

Sex snabba frågor till Stefan:

Kostar mätarbytet något?
Nej, kostnaden ingår i nätavgiften.
 
När byter ni min mätare?
Prognosen är att vi kommer i gång med mätarbytena under hösten 2023, därefter kommer mätarna att bytas efterhand och vi planerar att vara klara i slutet av 2024.
 
Kan ni byta min mätare först?
Vi kommer jobba efter geografiskt indelade områden för att få så effektiva byten som möjligt. I dagsläget finns ingen möjlighet att prioritera upp ett enskilt mätarbyte, men vi tittar på en sådan möjlighet. Kunder som skaffar solceller och har en gammal mätare som inte stödjer mätning av producerad el, kommer givetvis få den nya mätaren installerad även om det planerade bytet ligger längre fram i tiden
 
Vad behöver jag tänka på inför mätarbytet?
Att det är fri väg framför mätaren så teknikern kommer åt den.
 
Behöver jag närvara vid mätarbytet?
Har du en elmätare som våra tekniker kan nå själva så behöver du inte vara på plats vid mätarbytet. En åtkomlig mätare sitter till exempel i ett fasadskåp på huset eller i ett mätarrum i ett flerbostadshus dit Lerum Energi har nyckel.
 
Om din elmätare sitter inne i bostaden eller i ett låst utrymme som Lerum Energi inte kommer åt behöver du eller annan myndig person vara på plats vid mätarbytet, i detta fall informeras man via brev med en bokad tid.
 
Hur lång tid är strömmen borta?
Strömmen är avstängd under tiden för arbetet, cirka 30 minuter.