2023-07-03

Skyfallsliknande regn påverkar vattenflödet

Starkt vattenflöde vid Floda Kraftverk på måndag förmiddag.

Efter en lång period med torrt väder faller nu stora regnmängder i stora delar av Sverige.  Det regn som faller nu är mycket efterlängtat, men när stora mängder nederbörd kommer samtidigt kan det ställa till problem. SMHI har idag gått ut med varningar och även om vi lokalt i Lerum tar emot mycket regn ser det inte ut att orsaka några problem för vattenkraften. 

Tidigare har vi rapporterat om att vattennivån i Mjörn sjunkit till mycket låga värden. Nu har dock ett kraftigt regnoväder dragit in över området och i Lerum har vattenflödet fördubblats från 3,5 till 6,5 m3/s bara under helgen. Lerum Energi ser under måndagen inga problem med de ökade vattennivåerna som strömmar genom vattenkraftverken i Floda, Hillefors och Hedefors. Medelvattenföringen i Säveån nedströms Sävelången är 17 m3/s och dagens nivåer är helt i paritet med de nivåer som mättes upp i mitten av juni.

 

Regnet har fallit över Floda Kraftverksbro

Regnet hänger ihop med det lågtryck som nu letar sig fram över landet. Skurarna ser ut att fortsätta under veckan och vi bevakar noggrant läget. Under förra veckan hölls ett samverkansmöte och Lerum Energi medverkade vid sammankomsten. Samverkan och information mellan aktörerna gällande vattenflöden är viktig för att förebygga risken för ras och skred samt ekologiska konsekvenser. Vi har en god dialog mellan alla aktörer och följer kontinuerligt aktuella vattenflöden och prognoser.