2024-05-29

Säveåel - därför är den så viktig

Efterfrågan på verktyg som möjliggör för konsumenter att direkt påverka och stödja övergången till fossilfri och förnybar energi blir allt viktigare. Ursprungsgarantier är ett sådant verktyg och har en viktig roll i att säkerställa och verifiera ursprunget för elkonsumentens energianvändning. I våra tre kraftverk Hillefors, Hedefors och Floda producerar vi 100% förnybar vattenkraft som vi valt att kalla Säveåel.  

Vad innebär ursprungsgarantier för el? 

Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som visar var elen kommer ifrån, oavsett om den är från förnybara källor eller inte. Dessa garantier säkerställer att lika mycket el har producerats från en viss kraftkälla som kunden har köpt genom sitt avtal. Ursprungsmärkt el kan alltid spåras tillbaka till sin källa, och enligt lag måste elbolag visa på kundens faktura vilka energikällor deras el kommer från.

Elproducenter ansöker om ursprungsgarantier för varje megawattimme (MWh) el de producerar. Dessa garantier kan sedan säljas på en öppen marknad. Elleverantörer köper ofta dessa garantier för att kunna visa sina kunder att deras el kommer från en specifik källa. Garantierna annulleras när elen har använts, vilket säkerställer att såld el matchar den producerade mängden.

Varför är ursprungsgarantier viktiga?

Ursprungsgarantier gör det lättare att se var elen kommer ifrån och bygger förtroende hos konsumenterna. De bekräftar att elen de använder verkligen kommer från de källor som anges. Detta kan få elproducenter att satsa mer på hållbar energi, eftersom fler kunder vill ha miljövänlig el. Med den nya lagen CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) blir det ännu viktigare att kunna spåra elens ursprung, vilket gör ursprungsgarantier extra viktiga för företag som vill visa att deras el är fossilfri.

Köp lokal el från Säveån

Hos oss på Lerum Energi kan du köpa ursprungsmärkt Säveåel vilket innebär att all el är producerad i våra tre kraftverk och är 100% förnybar. Som privatkund kostar det 45 kronor extra i månaden, priset för företag är 1,5 öre/kWh ex moms. För dig som vill göra ett medvetet val och ha ett elhandelsavtal med 100% närproducerad energi är Säveåel ett utmärkt alternativ. Förutom att Säveåel är ursprungsmärkt så bidrar du även till vårt lokala miljöarbete utmed Säveån och i vårt närområde. Om du vill teckna Säveåel kontaktar du vår kundservice så hjälper vi dig.

Transparens inom företag med miljövarudeklarerad el

El som är miljövarudeklarerad med EPD (Environmental Product Declaration) ger en komplett bild av miljöpåverkan från produktion till förbrukning. Detta har blivit viktigt för många företag i deras hållbarhetsarbete.

När du väljer el med EPD får ditt företag inte bara insikt i klimatpåverkan från elen, utan också en garanti att den kommer från den valda energikällan. Produkter med EPD bygger på livscykelanalyser och ger detaljerad information om resursanvändning, utsläpp, avfallshantering, återvinning och markanvändning för varje producerad kilowattimme el.

Vill ditt företag ha hjälp med ett certifikat för EPD-märkt el kontaktar ni vår kundservice så hjälper vi till med det.