2024-01-18

Samarbete för att bevara pilgrimsfalken i våra vattenvårdsområden

Gänget som kommer samarbeta med projektet. Från höger: Marie Keidser von Heijne, Mia Ericsson, Stefan Börjesjö, Bertil Svensson, Tommy Järås, Shecko Amoor och Jenny Nordlund.

Idag inleds ett unikt samarbete mellan BirdLife Sverige, Lerum Energi och Alingsås Energi för att bevara pilgrimsfalken i våra vattenvårdsområden. 

Pilgrimsfalken häckar idag på flera områden runt omkring Mjörn, Sävelången och Säveån där båda energibolagen också jobbar med att producera förnybar el.
- En kraftsamling för att stötta arbetet och skydda pilgrimsfalken i våra närområden känns som ett bra och naturligt samarbete vi kan göra lokalt och mellan två närliggande energibolag säger Jenny Nordlund, marknadschef på Lerum Energi.
 
Vi tackar Alingsås Energi, Tommy Järås, Mia Ericsson och Stina Rigback från Birdlife Sverige för att ni välkomnat vårt initiativ till detta viktiga samarbete.

Samtliga aktörer i samband med presentation och planering av nya unika samarbetet.