2022-02-16

Säkra ditt elavtal mot prissvängningar

Vårt samhälle är beroende av el och för många hushåll är elen ”något man bara har”, därför är det lätt att som konsument inte lägga så mycket vikt i vilket elhandelsavtal man valt. För att möta den kraftigt rörliga prisbild som råder just nu är det bra att se över sitt avtal och välja en avtalstyp som passar de egna förutsättningarna. 

På Lerum Energi har vi alltid haft konkurrenskraftiga priser, men det är sällan det vi lockar med. I stället är det våra ärliga avtal där vi är fria från dolda avgifter och fossila bränslen som lockat våra kunder mest. Även vårt stora lokala engagemang där vi satsar på det viktiga föreningslivet här i Lerum har varit en stor anledning till att konsumenten valt oss som sin elhandlare.

När vi nu är i en tid med hög prisrörlighet kan det vara bra att se över sitt avtal för att se till att man står med det avtal som passar just dig bäst. Fasta avtal är för dig som vill slippa obehagliga överraskningar och ha koll på fakturan över tid. Rörliga avtal är bra om man inte är så känslig vid eventuella toppar och ger möjlighet att ta del av sjunkande nivåer. Timprisavtal är ytterligare en produkt som vi erbjuder och är för dig som aktivt vill styra din konsumtion under dygnet.

Vill du diskutera ditt elhandelsavtal så finns vi tillgängliga för tips och råd, vi kan även hjälpa dig att teckna ett nytt avtal.  Du kanske redan vet vad du vill ha för avtal? Då tecknar du ditt avtal här!

Välkommen att kontakta oss!